Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » Záhorie » okres Senica » turistika » miesto

Miesto, okres Senica

Miesto v okres Senica

V okres Senica sa nachádza 758 kusov miesto.

Miesto, okres Senica:, 1 z 13

Levárske lúky, Medzi včelínmi, Pred stanicou, Nový Dvor, Vrbovčianka, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pučavky, Pod valom, Za kultúrnym domom, U Heribanov, HPV, Dolné lúky, Bajcarova dolina, Na staništi, Petrova lúka, Na lúčkach, Pri Studienke, U svätej vody, Pod Civánošom, V Lakšári, Pod Petrovou lúkou, Dlhé lúky, Filipková, Rokytie, Bôrová, Pri hrubej mláke, Pod Závrším, V ohrade, Pod Mikláňom, Jákovište, Brezička, Pri jazere, Hrúzove lúčky, Pri Zelenkovcoch, Junáška, Borické, Hruzovské lúčky, Kraj boru, Rechtorské obecné, U bariny, Pri Jelšine, Barina, Na Brezovej, Za priekopou, Tvrdzina, Okolo lesov, Pačitov, Rechtorské panské, Lantovský les, Za rybníkom, Pri Chudých stodolách, Lósy, Na ohradách, Štingál, Pláňava, Bôričie, Šušulákovci, Grgás, Augustínka

Miesto, okres Senica:, 2 z 13

Na Posvätnej, Harasek, Na panskej hranici, Pod Vŕškami, Dúbrava, Bahno, Lysický kút, Pri lúčnej mláke, Petrmedzie, Za Lakšárom, Pod Telarovou, Hrabovec, Rúbanice, Na dolných lúčkach, Husárovec, Matiaškov vŕšok, Jasenácke, Romanec, Záhumenice, Mitrháčka, Husáriská, Pobudka, Šošovička, Ciglát, hor. Dúbrava, Pri Husárových rybníkoch, Drahy, Stará pec, Pri dube, Pri Šeserovej mláke, Tŕnie, Za Mláčkami, Za Húškami, Na vysokých nivách, V kúte, Na mlyne, Valy, Baďurka, Pri Valoch, V studenej vode, Malý Fiďaš, Stredná hora, Na zbytkoch, Pri kríži, Na slanisku, Pri Jankových kadube, Za vrchom, Struha, Na výhone, Oborka, Pri Ištokových jazere, Na pesermlyne, Pri Vávrových včelíne, Mláky, Hoštácke záhumenice, Diely od Kuklova, Pri Oborke, Pri Hladíkovi, Pri jazerách, Hurbanka

Miesto, okres Senica:, 3 z 13

Padelky, Pri Komárových kríži, Pri Konečných lúke, Janovská, Bahno II, Na chmelnici, Pod vinohradmi, Margitina mláka, Bahno I, Pri hlbokej ceste, Rúbanice, Pri Laboši a Sokolde, Pri výsadbe, Otcovská, Nad studenou vodou, Veľké Mliečne pole, Pri Havlových lúkach, Pri Jurančinom kríži, Dubník, Pri zabitom húští, Lázek, Nad rybníkom, U Štemberka, Laz, Pri Brezových húšti, Pri Sokolovie jelší, Stádnisko, Veľký Fiďaš, Fojtlínovec, Dolné mlyny, Pri záhradkách, Sádky, Pod ježovkou, Pramenisko Rudavy, Gachovec, Ságel, Ľadovňa, Zánivčie, Nad dolinou, Dudových humence, Táboriská, Pri Blanárke, Pri stodolisku, Mrázových brezy, Pri tehelni, U obuchových jám, Za Hladíkom, Okrúhle, Od Šaštínskeho, Dopierka, Ferovec, Na širokom, Hanšpíle, Hurbanec, Dobiaška, Za luhom, Pri kravej hore, Hlaviny, Linkovec, Volárka

Miesto, okres Senica:, 4 z 13

Medzi lúkami, Od chotára, Malova záhrada, Vajdových úhory, Pavlíkovská, Mrázových a Beňkových ohrada, Pod tehelňou, Michalkových jazierko, Na Habánskej ceste, Panské úhory, Pri duboch, Bakanovec, V kúte, Dufkových záhrada, Slanisko, Bizkovská, Pri rybníčku, Pri Martinovi, Pri Trajlinkoch, Pri Gutových jazere, Dlhá lúka, Pri Matúškových kozliskách, Hrudy, Široké trávniky, Petrová, Pri Pechových roliach, Mokrovské, Jágarská, Pod Mackových mlákou, Pod vrchom, Kultúry, Pri krúžku, Kozí chrbát, Baniarka, Za balatou, Nad Malkovcom, Pavlíčka, Pri Sokolovie olší, Za Totkami, Tótne, Štefkovská, Šajdička, Dubie, Húšky, Malé Mliečne pole, Vypálenisko a Bahno, Paseky, Malkovec, Stodoly za mostom, Kamenec, Diely od Sekúl, Samkové záhrady, Sovovská, Podolky za kríčkom, Včelkovec, Mláky a Pecisko, Záhumenice od lesa, Sadenice, Pri panskej studni a pri jazere, Medzi cestami

Miesto, okres Senica:, 5 z 13

Dúbravka, Horvátovská, Brezová hora, Môstky, Hliníky, Rázovie vŕšok, Maňovské, Piesky, Čulanka, Diely pri jazierku, Piesky a mlyny u Dobiašky, Podisky, Škripicový výmoľ, Horňákovská, Topole, Pri Šajdíkovi, Trupových obora, Smrdáčka a Múčkových olšie, Pobudovec, Pri šedivých zelniciach, Drábovská, Blízkových humence, Záhumenice pri kaplnke, Piesky, Černých jazierko, Koziarka, Šajdová a Behynce, Predná hora, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Kút, Čúpava, Maderovka, Patrónske, Panské nivy, Pri mlyne, Pri dube, Výmol, Na hornom mlyne, Pod Magdalénkou, Tvrdina, Od novoveského chotára, Konopiská, Gočálovec, Volárky, Petrova medza, Pri struhe, Kotkových niva, Petermedza, Kalaštov, Lúky pod Rudavou, Pri husníku a Mackových mláka, Za balatou a Dudových humence, Niže kanála, Hrušovské, Zvonice, Pri lávke, Matulových hrudy, Dlhé, Hrušovské lesy, Hlaviny

Miesto, okres Senica:, 6 z 13

Pri kňažskej, Za fabrikou, Pri rektorovej, Záhrady a stodoly, Piesky od Novoveského, Stará tehelňa, Pri močidle, Na dolných lúkach, Úhory, Čistonek, Šaštínsky les, Pri kaplnke, Bažantnica, Blatisko, Bobogdan, Rokytie, Prostredné pole pod hájom, Lazarová, Balsar, Čárska lúka, Prostredné pole pod hájom, Za kopánkou, Horné lúky, Belveder, Panské, Pod ml kami, Kočov, Horné lúky, Močarina, Dubový vrch, Pole od osuského, Pri ceste, Medzi vodami, Pri kanáli, Hory, Duhrová, Pred hornou lúkou, Pred dolinou, Pri Lukavci, Dolné lúky, Borky, Malý Barvienok, Pod pílou, Smrdáčky, Gašparová, Pod hrádzou, Za Michalkom, Bachračka, Hrabovky, Košarina, Za Jurágmi, Tichý vrch, Holúbková, Potôčik, Nad škorcom, Nad potôčkom, Diely k Rudavám, Nad potôčikom, Brezová, Za Ševcovým jarkom

Miesto, okres Senica:, 7 z 13

Nad Rásnikom, Lizíková, Hrudy od Buranského, Políčko, Languvky za potôčkom, Pri Hurčákovi horné, Záhumenice, Na lúčkach, Za Holou horou, Brosov kút, Pätiradie, U Bilíkov, Paseky, Diely nad lúkami, Brezy, Nový dvor, Diely k Malvazu, Záklučie, Pod Klinecbergom, Podolky, Starý háj - Dúbrava, Záhumenice, Stupka, Diely, Rúbanice, Languvky, Konopniská, V jazerách, Nechtáky, U zbrodu, Za vŕbím, Bzovec, Hrubý Barvínek, Jahodniská, Medzi lúkami, Fľaky, Nad majerom, Za Hrčákom horné, Pri Hrčákovi, Za Kerebergom, Chajuše, Richtárstvo, Za Božkovcami, Kratiny, Malvaská lúka, Proti majeru, Kočov pred kanálom, Pod Rybníkom, Starý dvor, Za brezím, Vráblova, Trstiny, Kolesné, Úbrežie, Za kostolom, Vinohrádky, Štepnice, Dubník za Smuhou, Podhorie, Les nad Kraľovou

Miesto, okres Senica:, 8 z 13

Prvý Deberník, Nivy u bielej hliny a v hríboch, V smolkách v rybníku, Diely, Horné paseky, Pri rybníku, Smolky, Lósy, Ploština, Zuščíkovci, Nivky nad štepnicami u hája, Záhumenice, Nadnivské diely, Huky, V mlyniskách, Diely k jaseňu, Dolné padielky, Medzi hájmi, Horné Pavlové, Diely od lúčiek, Ostredky, Kopánka, Rehušovci, Končitých mlyn, Košáre, Záleské diely, Bane, Za Hrčákom, Záhumenice, Diely od Dojča, Pri Hrčákovi dolné, Záhumenice od Unína, Široké diely, Nivy za dolinou, U Olša od Myjavy, Rakovec, Krátke za Božkovcami, Dolné Pavlové, Trsteník, Dlhé kúty, Luh, Chrastie, Dolné paseky, Lažteky, Jazerské diely, Pod rakytím, Hony, Okopané, Zákľučské lúky, Krátke kúty, Pri Klenovke, Diely pod hájom, Na pieskoch jašterice, Niva záhumenice pri majeri, Pod úvozom, Buláni, Priečne, Nádavky a nivky od tabúľ, Koválovce nad studňou, Druhý Deberník

Miesto, okres Senica:, 9 z 13

Buláňovci, Diely od Unína, Nádavky koncom Čáčova, Pri bosom jarku, Za cintorínom, Rásnik, Volovec, Horné záhumenice, Rybník, Úboč, Tlsté lesy, Háje od Sobotišťa, Dlhé vinohrady, Za vinohradmi, Kamenec, Kratnov, Záhumenice za kanálom, Nad humennými diely, Plešiny, Pod mlynmi, Dúbravky, Lipový vrch, Turošnice, Podolná cesta, Mliniskov vrch, Prostredné diely, Pučavka a Dúbrava, Na Prstkovej, Macalka, Horné Suroviny, Rovne, Oplatné, Košiare, Záhumenice, Rakytiny, Záhumenice, Háje v brehoch, Skaly, Brestové, Langovky, Za pažiťou, Kúty, Nivky nad Michalcom, Pri prepadlých zvonoch, Bažantnica, Pole od Surovin, U hája, Škrípik, Dubec, Paseka hlboká dolina, Vojnovské, Brezina, Nad Zvodskou, Háje od Prietrže, Diely, Na trávnikoch pri vŕšku, U panskej línie, Baranec, Ošrid, Háje v doline

Miesto, okres Senica:, 10 z 13

Na záhradkách, Vinice nad Koválovcom, Legatné diely, Mikulčická kopanica, Chrasrie, Lapošnata, Pod Ostrým vrchom, Pod pálenicou, Za lúčkami, Pod skalinami, Košutovec, Kraje, Záverské padelky, Paseka, Pred Janakovým jarkom, Jelení vrch, Nad mlynice, Pod Beňovým vrchom, Kráľova hora, Pod malou medzou a rákosím, Zamyjavský vrch, U Kranclovej struhy, Bederník, Rúbanice, Pod Kimlačkou, Uhliská, Kubovská, Tatičky, Na prosniskách, Trnkov vrch, Krátke vinohrady, Stárnisko, Háje, Nad výmoľom, Sklady, Záchrastie, Dúbravky na prachovniach, Malá medza, Horné lúčky, Planý vrch, Hlboká dolina, Mlčovky, Paseka, Medzi lúkami, Nivky pri sv.Anne, Dibusov vrch, Briežky, Pod skalami, Mazance, Medzi krúžim, Nivky jazerské, Nízke lúky, Dolné lúčky, Kalifáš, Dúbravky, Na nivách, Kanichovská kopanica, Nad hájom, Tonková, Podolky za dedinou

Miesto, okres Senica:, 11 z 13

Pod zámkom, Suroviny, U žabiarových močidiel, Pri čiernej studni, Nad dedinou, Horný Húšek, Malé Dúbravky, Dolinov húšť, Na ligáskach, Za Janakovým jarkom, Za Macháčkovým jarkom, Kuriálsky pasienok, Zarúbanica, Široké po cestu, Borník, Dielce, Brehy, Pod malou medzou, Za včelínom, Kraviarske, Mikové kliny, Vinohrady Novosady, Podhájne, Dolné padelky, Diely za cestou, Medzi včelínom a Juríčkovým vrškom, Pod výmoľom, Záhumenice za Myjavou, Košarisko, Háj, Horné dielce, Vinohrady, Ignerka, Záhumenice, Krížnice, Pod brehami, Lúky, Záhumenice pri kostole, Stredné pole, Kruh, Tehelňa, Pri zámku, Vápenkové diely, Kúdelovské, Mníšovská, Rásnik za výtokom, Kanovec, Diely za hradskou, Nivy, Pod Posvätnou, Mišovská, Na škrobičkách, Paseky, Dolný Húšek, Kuriálske nivky, Urbárske nivky, Močariny, Políčko, Ostrý vrch, Panský majetok

Miesto, okres Senica:, 12 z 13

Na Dúbravkách, Beňov vrch, Pri chotári, Pole od Hlbokého, Padelky dlhé, Zadné diely, Horné padelky, Brezina, Chlapov vrch, Košariská, Opendáky malé, Hájske, Dolné Suroviny, Pláň, Les, Pod rektorkou, Za krúžim, Dolné záhumenice, Hrubé lúky, Hrachovec, Hrabovka, Podvčelínske, Obulanská kopanica, Na Michaličkovej, Kopánky, Urbársky pasienok, Pole od Kunova, Šajby, Panský majetok pri Morave, Padielky, Padelky od Oreského, Na Beňuškách, Priečne, Slanisko, Dúbravka, Stračince, Lesy, Piesky a Tvrdé, Pri jurskom chotári, Kuklovská Kopánka, Za humnami, Diely po cestu, Padelky krátke, Pod borinami, Pri hruške, Pri topoli, Bláne, Na nivkách za záhumním, Pri Kikalovom vŕšku, Pri jelšine, V plotkách pri božej muke, Nad potôčkom, Na záhumní, Cipkáše, Vitrád pri Dúbrave, Pod hájom, Nad malými lúčkami, Za krížom, Pod vŕškami, Za pasekou

Miesto, okres Senica:, 13 z 13

Za želenicou, Za majerom, Lásky, Racká mláka, Bažantnica, Pri štadióne, Úzke, Dúbrava, Zelnice, Dlhé diely, Slaniskový les, Zadné záhrady, Hnátka, Pod vinohradkami, U tŕstia a medzi lúkami, Pod vinohradmi, Rybnické a nové dielce, Slaniskov les, Dr. Héska, Nad močiarom, Urbárske siatiny, Za lesom, Polákovci, Za hríbovom, Zadné hrudy, Slaniskový les, Pri Varagičke v jelši, Sigeta, Nad tŕstím a krúžkom, Pri studenej mláke, Pod stavom, Na ledniciach, Dráhy, Koprivka, Chovanových mláka, Pri vlčej jame, Horniacke nivy, Soborovské hrudy

miesto inde

Borský Mikuláš (133x), Borský Svätý Jur (92x), Cerová (84x), Lakšárska Nová Ves (67x), Borský Peter (65x), Jablonica (64x), Šaštín-Stráže (60x), Cerová-Lieskové (56x), Moravský Svätý Ján (53x), Prievaly (52x), Kúty (47x), Prietrž (46x), Koválov (45x), Kuklov (44x), Rozbehy (44x), Sekule (40x), Senica (39x), Osuské (36x), Štefanov (33x), Čáry (33x), Šaštín (32x), Plavecký Peter (31x), Stráže nad Myjavou (30x), Smolinské (28x), Kunov (20x), Dojč (17x), Mikulášov (15x), Hradište pod Vrátnom (15x), Rohov (14x), Hlboké (14x)
miesto v Borský Mikuláš
miesto v Borský Svätý Jur
miesto v Cerová

Podobné, okres Senica:

946x turistika, 758x miesto, 91x orientačný bod, 28x turistické informácie, 18x strom, 16x poľovnícky posed, 8x orientačná mapa, 8x prístrešok, altánok, 6x studňa, 4x vodárenská veža, 3x ohnisko, 2x miesto na piknik, 2x chranený strom, 1x atrakcia, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Senica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-senica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.