Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » Záhorie » okres Senica » turistika » miesto

Miesto, okres Senica

Miesto v okres Senica

V okres Senica sa nachádza 758 kusov miesto.

Miesto, okres Senica:, 1 z 13

Levárske lúky, Medzi včelínmi, Pred stanicou, Nový Dvor, Vrbovčianka, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pučavky, Pod valom, Za kultúrnym domom, U Heribanov, HPV, Dolné lúky, Bajcarova dolina, Na lúčkach, Rokytie, Pri Studienke, Dlhé lúky, Pri jazere, Tvrdzina, Bôrová, Okolo lesov, Filipková, Petrova lúka, U bariny, Junáška, U svätej vody, Pod Civánošom, Hrúzove lúčky, Na Brezovej, V Lakšári, Pod Mikláňom, Pod Závrším, Pod Petrovou lúkou, Na staništi, Kraj boru, Za priekopou, Jákovište, Brezička, V ohrade, Pri hrubej mláke, Borické, Barina, Pri Zelenkovcoch, Pri Jelšine, Rechtorské obecné, Hruzovské lúčky, Štingál, Bôričie, Lantovský les, Pod Telarovou, Pri lúčnej mláke, Husáriská, Harasek, Za rybníkom, Záhumenice, Matiaškov vŕšok, Grgás, Na Posvätnej, Petrmedzie

Miesto, okres Senica:, 2 z 13

Jasenácke, Mitrháčka, Lósy, Lysický kút, Na ohradách, Rechtorské panské, Šušulákovci, Na panskej hranici, hor. Dúbrava, Augustínka, Rúbanice, Hrabovec, Ciglát, Za Lakšárom, Romanec, Bahno, Pláňava, Pobudka, Husárovec, Na dolných lúčkach, Pri Chudých stodolách, Pod Vŕškami, Dúbrava, Pačitov, Šošovička, Pri Husárových rybníkoch, Za Mláčkami, Drahy, Pri Šeserovej mláke, Stará pec, Pri dube, Tŕnie, Pri Konečných lúke, Hoštácke záhumenice, U Štemberka, Pri Ištokových jazere, Za vrchom, Pri Jurančinom kríži, Stredná hora, Pri Vávrových včelíne, Pri Brezových húšti, Stádnisko, V studenej vode, Na pesermlyne, Pri Komárových kríži, Na slanisku, Lázek, Laz, Na zbytkoch, Veľký Fiďaš, V kúte, Padelky, Hurbanka, Nad rybníkom, Na chmelnici, Otcovská, Mláky, Bahno I, Pri Oborke, Oborka

Miesto, okres Senica:, 3 z 13

Dubník, Za Húškami, Pri Jankových kadube, Pri Havlových lúkach, Pri Sokolovie jelší, Struha, Veľké Mliečne pole, Margitina mláka, Pri kríži, Na mlyne, Pri Hladíkovi, Baďurka, Pod vinohradmi, Nad studenou vodou, Valy, Pri výsadbe, Na výhone, Pri zabitom húští, Pri jazerách, Malý Fiďaš, Bahno II, Diely od Kuklova, Na vysokých nivách, Pri Valoch, Rúbanice, Pri Laboši a Sokolde, Pri hlbokej ceste, Janovská, Malé Mliečne pole, Diely od Sekúl, Pri krúžku, Dufkových záhrada, Mláky a Pecisko, Dopierka, Pri Gutových jazere, Medzi cestami, Pri Sokolovie olší, Petrová, Fojtlínovec, Pavlíkovská, Dúbravka, Mrázových a Beňkových ohrada, Štefkovská, Za Totkami, Šajdička, Pri rybníčku, Tótne, Vypálenisko a Bahno, Horvátovská, Od Šaštínskeho, Baniarka, Pri panskej studni a pri jazere, Linkovec, U obuchových jám, Húšky, Dudových humence, Pri tehelni, Hliníky, Podisky, Gachovec

Miesto, okres Senica:, 4 z 13

Ferovec, Malova záhrada, Samkové záhrady, Dolné mlyny, Nad Malkovcom, Táboriská, Podolky za kríčkom, Horňákovská, Slanisko, Pod vrchom, Pri Martinovi, Pri Trajlinkoch, Včelkovec, Ságel, Hlaviny, Diely pri jazierku, Pod tehelňou, Pri Blanárke, V kúte, Panské úhory, Pri záhradkách, Piesky, Vajdových úhory, Paseky, Piesky a mlyny u Dobiašky, Pri Matúškových kozliskách, Pri duboch, Nad dolinou, Medzi lúkami, Sadenice, Malkovec, Pri Pechových roliach, Kamenec, Hurbanec, Za Hladíkom, Kozí chrbát, Čulanka, Škripicový výmoľ, Mokrovské, Pod Mackových mlákou, Bakanovec, Pri kravej hore, Michalkových jazierko, Za balatou, Môstky, Sovovská, Pavlíčka, Maňovské, Na širokom, Pramenisko Rudavy, Stodoly za mostom, Dobiaška, Rázovie vŕšok, Okrúhle, Dlhá lúka, Pri stodolisku, Topole, Zánivčie, Dubie, Široké trávniky

Miesto, okres Senica:, 5 z 13

Za luhom, Bizkovská, Kultúry, Ľadovňa, Od chotára, Mrázových brezy, Volárka, Brezová hora, Pod ježovkou, Jágarská, Sádky, Hrudy, Záhumenice od lesa, Na Habánskej ceste, Hanšpíle, Drábovská, Pri lávke, Hrušovské, Zvonice, Čúpava, Niže kanála, Kotkových niva, Hrušovské lesy, Dlhé, Volárky, Matulových hrudy, Petermedza, Za balatou a Dudových humence, Maderovka, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Od novoveského chotára, Na hornom mlyne, Pri dube, Pri šedivých zelniciach, Pri struhe, Pri mlyne, Patrónske, Záhumenice pri kaplnke, Petrova medza, Pobudovec, Predná hora, Konopiská, Gočálovec, Pri Šajdíkovi, Panské nivy, Trupových obora, Kalaštov, Pod Magdalénkou, Koziarka, Výmol, Blízkových humence, Lúky pod Rudavou, Tvrdina, Šajdová a Behynce, Piesky, Smrdáčka a Múčkových olšie, Černých jazierko, Pri husníku a Mackových mláka, Kút, Šaštínsky les

Miesto, okres Senica:, 6 z 13

Blatisko, Na dolných lúkach, Stará tehelňa, Rokytie, Záhrady a stodoly, Pri kňažskej, Pri močidle, Bažantnica, Prostredné pole pod hájom, Pri rektorovej, Bobogdan, Hlaviny, Čistonek, Piesky od Novoveského, Čárska lúka, Úhory, Za fabrikou, Balsar, Lazarová, Pri kaplnke, Horné lúky, Prostredné pole pod hájom, Panské, Belveder, Za kopánkou, Pod ml kami, Pod hrádzou, Kočov, Košarina, Duhrová, Bachračka, Medzi vodami, Smrdáčky, Hory, Gašparová, Dolné lúky, Pri Lukavci, Tichý vrch, Malý Barvienok, Horné lúky, Hrabovky, Močarina, Pod pílou, Pred hornou lúkou, Za Jurágmi, Pred dolinou, Pole od osuského, Pri kanáli, Borky, Holúbková, Dubový vrch, Za Michalkom, Pri ceste, Diely nad lúkami, Záhumenice, Malvaská lúka, Nový dvor, Fľaky, Medzi lúkami, Brezová

Miesto, okres Senica:, 7 z 13

Rúbanice, Brezy, Konopniská, Richtárstvo, Nad potôčikom, Paseky, Za Kerebergom, Za Hrčákom horné, Pod Rybníkom, Za Holou horou, Za Božkovcami, Starý háj - Dúbrava, Políčko, Nechtáky, Pod Klinecbergom, Pri Hrčákovi, Podolky, Kratiny, Pri Hurčákovi horné, Diely k Malvazu, Trstiny, Na lúčkach, Kolesné, Potôčik, Nad potôčkom, Za vŕbím, Proti majeru, Pätiradie, Diely k Rudavám, Bzovec, Nad majerom, Nad Rásnikom, Chajuše, Hrudy od Buranského, U zbrodu, Lizíková, Za brezím, Diely, Záhumenice, Starý dvor, Záklučie, Kočov pred kanálom, Vráblova, Brosov kút, V jazerách, U Bilíkov, Nad škorcom, Stupka, Languvky, Za Ševcovým jarkom, Jahodniská, Hrubý Barvínek, Languvky za potôčkom, Záhumenice, Buláňovci, Diely pod hájom, Diely od Dojča, Dolné Pavlové, Nivky nad štepnicami u hája, Pod rakytím

Miesto, okres Senica:, 8 z 13

Štepnice, Krátke kúty, Pri Klenovke, Na pieskoch jašterice, Zákľučské lúky, Ploština, Buláni, Nádavky koncom Čáčova, Záhumenice, U Olša od Myjavy, Lósy, Rehušovci, Bane, Pri Hrčákovi dolné, Druhý Deberník, Za Hrčákom, Diely k jaseňu, Prvý Deberník, Les nad Kraľovou, V smolkách v rybníku, Niva záhumenice pri majeri, Lažteky, Nivy za dolinou, Úbrežie, Končitých mlyn, Huky, Rakovec, Dlhé kúty, Pri rybníku, Diely od lúčiek, Priečne, Chrastie, Diely od Unína, Nadnivské diely, Dubník za Smuhou, Zuščíkovci, Dolné padielky, Hony, Podhorie, Jazerské diely, Pod úvozom, Pri bosom jarku, Dolné paseky, Horné Pavlové, Široké diely, Trsteník, Krátke za Božkovcami, Vinohrádky, Koválovce nad studňou, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Horné paseky, Diely, Luh, Medzi hájmi, Nádavky a nivky od tabúľ, Smolky, Ostredky, Záleské diely, Okopané, Za kostolom

Miesto, okres Senica:, 9 z 13

V mlyniskách, Kopánka, Košáre, Záhumenice od Unína, Tatičky, Tonková, Za vinohradmi, Pod Kimlačkou, Krátke vinohrady, Planý vrch, Rybník, Mliniskov vrch, Mikulčická kopanica, Paseka, Nad hájom, Rovne, Kamenec, Pod malou medzou a rákosím, Langovky, Nad výmoľom, Medzi lúkami, Pod mlynmi, Mlčovky, Háje, Záchrastie, Háje v doline, Kanichovská kopanica, Za lúčkami, Háje od Sobotišťa, Na trávnikoch pri vŕšku, Brezina, Pod pálenicou, Ošrid, Na prosniskách, Malé Dúbravky, Na Prstkovej, Brestové, Hlboká dolina, Paseka hlboká dolina, Horný Húšek, Uhliská, Košiare, Nivky jazerské, Macalka, Bažantnica, Horné Suroviny, Oplatné, Rásnik, Rúbanice, Sklady, Turošnice, Nad humennými diely, Zamyjavský vrch, Dúbravky, Jelení vrch, Lipový vrch, Stárnisko, Chrasrie, Malá medza, Medzi krúžim

Miesto, okres Senica:, 10 z 13

Záhumenice za kanálom, Na nivách, Pred Janakovým jarkom, Legatné diely, Dúbravky, U hája, Baranec, Pod skalami, Dolinov húšť, Tlsté lesy, Kúty, Kráľova hora, Nízke lúky, Pod Beňovým vrchom, Nad dedinou, Nivky pri sv.Anne, Paseka, Kubovská, Podolná cesta, Záverské padelky, Pod skalinami, Kraje, Dúbravky na prachovniach, Úboč, Pučavka a Dúbrava, Bederník, Za pažiťou, Záhumenice, Kratnov, Záhumenice, Kalifáš, Nad mlynice, Dolné lúčky, Mazance, Háje v brehoch, Škrípik, Pod zámkom, Nivky nad Michalcom, Briežky, Suroviny, Vinice nad Koválovcom, Pri čiernej studni, Diely, Prostredné diely, Skaly, Na záhradkách, Dibusov vrch, Podolky za dedinou, Lapošnata, Na ligáskach, U panskej línie, Pri prepadlých zvonoch, U žabiarových močidiel, Rakytiny, Nad Zvodskou, Za cintorínom, U Kranclovej struhy, Dubec, Plešiny, Vojnovské

Miesto, okres Senica:, 11 z 13

Trnkov vrch, Horné lúčky, Pole od Surovin, Horné záhumenice, Háje od Prietrže, Košutovec, Dlhé vinohrady, Za Janakovým jarkom, Volovec, Za Macháčkovým jarkom, Pod Ostrým vrchom, Záhumenice za Myjavou, Hrachovec, Hájske, Horné dielce, Mikové kliny, Ignerka, Stredné pole, Paseky, Medzi včelínom a Juríčkovým vrškom, Košarisko, Dolné záhumenice, Diely za hradskou, Šajby, Vinohrady, Panský majetok pri Morave, Hrabovka, Kanovec, Rásnik za výtokom, Na Beňuškách, Pri zámku, Borník, Mníšovská, Brezina, Dolné padelky, Pod brehami, Vinohrady Novosady, Dielce, Panský majetok, Zadné diely, Dolný Húšek, Pod Posvätnou, Padielky, Obulanská kopanica, Pod malou medzou, Košariská, Záhumenice, Kuriálsky pasienok, Beňov vrch, Zarúbanica, Urbárske nivky, Hrubé lúky, Mišovská, Tehelňa, Močariny, Opendáky malé, Háj, Padelky od Oreského, Pri chotári, Záhumenice pri kostole

Miesto, okres Senica:, 12 z 13

Dolné Suroviny, Vápenkové diely, Chlapov vrch, Urbársky pasienok, Ostrý vrch, Na Michaličkovej, Za včelínom, Široké po cestu, Na Dúbravkách, Lúky, Pole od Hlbokého, Pod výmoľom, Les, Kopánky, Kraviarske, Pláň, Padelky dlhé, Na škrobičkách, Nivy, Za krúžim, Podvčelínske, Krížnice, Kúdelovské, Pod rektorkou, Políčko, Kuriálske nivky, Brehy, Pole od Kunova, Horné padelky, Diely za cestou, Kruh, Podhájne, Za humnami, Padelky krátke, Dúbravka, Piesky a Tvrdé, Pod borinami, Priečne, Pri topoli, Lesy, Stračince, Bláne, Slanisko, Diely po cestu, Pri jurskom chotári, Kuklovská Kopánka, Pri hruške, Lásky, Dr. Héska, Pri štadióne, Nad potôčkom, Dúbrava, Úzke, Racká mláka, Vitrád pri Dúbrave, Zelnice, Za majerom, Bažantnica, Slaniskov les, Pod vinohradkami

Miesto, okres Senica:, 13 z 13

Pri Kikalovom vŕšku, Nad močiarom, Rybnické a nové dielce, Zadné záhrady, Na nivkách za záhumním, Dlhé diely, Pod vŕškami, Za pasekou, Pri jelšine, Urbárske siatiny, Cipkáše, Hnátka, Slaniskový les, Na záhumní, U tŕstia a medzi lúkami, Pod vinohradmi, Nad malými lúčkami, Za krížom, Za želenicou, V plotkách pri božej muke, Pod hájom, Zadné hrudy, Pri vlčej jame, Pri Varagičke v jelši, Sigeta, Koprivka, Na ledniciach, Za lesom, Za hríbovom, Pri studenej mláke, Dráhy, Slaniskový les, Polákovci, Nad tŕstím a krúžkom, Chovanových mláka, Pod stavom, Soborovské hrudy, Horniacke nivy

miesto inde

Borský Mikuláš (133x), Borský Svätý Jur (92x), Cerová (84x), Lakšárska Nová Ves (67x), Borský Peter (65x), Jablonica (64x), Šaštín-Stráže (60x), Cerová-Lieskové (56x), Moravský Svätý Ján (53x), Prievaly (52x), Kúty (47x), Prietrž (46x), Koválov (45x), Kuklov (44x), Rozbehy (44x), Sekule (40x), Senica (39x), Osuské (36x), Štefanov (33x), Čáry (33x), Šaštín (32x), Plavecký Peter (31x), Stráže nad Myjavou (30x), Smolinské (28x), Kunov (20x), Dojč (17x), Mikulášov (15x), Hradište pod Vrátnom (15x), Rohov (14x), Hlboké (14x)
miesto v Borský Mikuláš
miesto v Borský Svätý Jur
miesto v Cerová

Podobné, okres Senica:

958x turistika, 758x miesto, 94x orientačný bod, 29x turistické informácie, 19x poľovnícky posed, 18x strom, 9x orientačná mapa, 9x prístrešok, altánok, 7x studňa, 4x vodárenská veža, 3x ohnisko, 3x atrakcia, 2x komín, 2x chranený strom, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Senica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-senica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.