Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » Záhorie » okres Senica » turistika » miesto

Miesto, okres Senica

Miesto v okres Senica

V okres Senica sa nachádza 758 kusov miesto.

Miesto, okres Senica:, 1 z 13

Levárske lúky, Medzi včelínmi, Pred stanicou, Nový Dvor, Vrbovčianka, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Pučavky, Za kultúrnym domom, U Heribanov, HPV, Bajcarova dolina, Dolné lúky, Hrúzove lúčky, Pri Zelenkovcoch, Jákovište, Kraj boru, V Lakšári, Pod Závrším, Na lúčkach, Pod Petrovou lúkou, Bôrová, Na Brezovej, Pri hrubej mláke, Za priekopou, Pri Jelšine, Pri Studienke, Pod Civánošom, V ohrade, Hruzovské lúčky, Barina, Brezička, Filipková, Borické, Pod Mikláňom, Okolo lesov, Pri jazere, Rechtorské obecné, U svätej vody, Junáška, Rokytie, Tvrdzina, Dlhé lúky, Na staništi, Petrova lúka, U bariny, Matiaškov vŕšok, hor. Dúbrava, Augustínka, Lantovský les, Na dolných lúčkach, Lysický kút, Na ohradách, Za rybníkom, Pláňava, Bôričie, Romanec, Pri lúčnej mláke, Husárovec

Miesto, okres Senica:, 2 z 13

Ciglát, Hrabovec, Jasenácke, Lósy, Pod Vŕškami, Pačitov, Štingál, Mitrháčka, Pobudka, Rechtorské panské, Dúbrava, Na panskej hranici, Na Posvätnej, Petrmedzie, Šošovička, Harasek, Za Lakšárom, Pri Chudých stodolách, Záhumenice, Bahno, Šušulákovci, Grgás, Rúbanice, Pod Telarovou, Husáriská, Tŕnie, Pri dube, Pri Šeserovej mláke, Za Mláčkami, Stará pec, Pri Husárových rybníkoch, Drahy, Diely od Kuklova, Za Húškami, Hoštácke záhumenice, Pri Konečných lúke, Pri hlbokej ceste, Na vysokých nivách, Nad rybníkom, Na výhone, Pod vinohradmi, Janovská, Stredná hora, Margitina mláka, Mláky, Pri výsadbe, Na slanisku, Pri Hladíkovi, Bahno II, Pri Sokolovie jelší, Malý Fiďaš, Pri Komárových kríži, Pri Havlových lúkach, Na chmelnici, Nad studenou vodou, Stádnisko, Pri Oborke, Na mlyne, Padelky, Bahno I

Miesto, okres Senica:, 3 z 13

Rúbanice, V studenej vode, Pri jazerách, Pri Laboši a Sokolde, Dubník, Pri Brezových húšti, Hurbanka, Pri kríži, Pri Valoch, Na pesermlyne, Pri Jurančinom kríži, Pri Vávrových včelíne, Baďurka, Otcovská, Pri Jankových kadube, V kúte, Oborka, U Štemberka, Lázek, Laz, Valy, Struha, Za vrchom, Veľký Fiďaš, Na zbytkoch, Pri Ištokových jazere, Pri zabitom húští, Veľké Mliečne pole, Horvátovská, Vajdových úhory, Sadenice, Malova záhrada, Pri krúžku, Hanšpíle, Pri Pechových roliach, Kozí chrbát, Pod tehelňou, Široké trávniky, Diely pri jazierku, Pramenisko Rudavy, Linkovec, Za luhom, Pri kravej hore, Medzi lúkami, Pavlíkovská, Pri duboch, Okrúhle, Dlhá lúka, Pri Matúškových kozliskách, Mrázových brezy, Hrudy, Panské úhory, Podolky za kríčkom, Na Habánskej ceste, Pod ježovkou, Dúbravka, Čulanka, Hlaviny, Podisky, Môstky

Miesto, okres Senica:, 4 z 13

Nad Malkovcom, Paseky, Rázovie vŕšok, Dobiaška, Piesky, Pri Blanárke, Pri Trajlinkoch, Baniarka, Dopierka, Dufkových záhrada, Michalkových jazierko, Samkové záhrady, Bakanovec, Maňovské, Topole, Za Hladíkom, Zánivčie, Šajdička, Kamenec, Jágarská, Mrázových a Beňkových ohrada, Húšky, Fojtlínovec, Dubie, Kultúry, Medzi cestami, Záhumenice od lesa, Volárka, Pri Sokolovie olší, Pri rybníčku, Pri panskej studni a pri jazere, Mokrovské, Pod Mackových mlákou, Sádky, Za Totkami, Bizkovská, V kúte, Dolné mlyny, Štefkovská, Nad dolinou, Tótne, Pri tehelni, Táboriská, Diely od Sekúl, Ferovec, Sovovská, Piesky a mlyny u Dobiašky, U obuchových jám, Pavlíčka, Pri Martinovi, Malkovec, Od chotára, Brezová hora, Hliníky, Škripicový výmoľ, Mláky a Pecisko, Pri Gutových jazere, Petrová, Na širokom, Od Šaštínskeho

Miesto, okres Senica:, 5 z 13

Horňákovská, Pod vrchom, Malé Mliečne pole, Pri záhradkách, Hurbanec, Ságel, Pri stodolisku, Dudových humence, Za balatou, Slanisko, Ľadovňa, Včelkovec, Gachovec, Stodoly za mostom, Vypálenisko a Bahno, Blízkových humence, Tvrdina, Výmol, Lúky pod Rudavou, Pod Magdalénkou, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Gočálovec, Pri struhe, Pobudovec, Petermedza, Dlhé, Pri husníku a Mackových mláka, Matulových hrudy, Volárky, Trupových obora, Kalaštov, Drábovská, Predná hora, Hrušovské lesy, Zvonice, Černých jazierko, Konopiská, Smrdáčka a Múčkových olšie, Za balatou a Dudových humence, Na hornom mlyne, Koziarka, Pri mlyne, Piesky, Pri lávke, Hrušovské, Maderovka, Kút, Pri dube, Pri šedivých zelniciach, Petrova medza, Kotkových niva, Niže kanála, Od novoveského chotára, Čúpava, Panské nivy, Patrónske, Pri Šajdíkovi, Záhumenice pri kaplnke, Šajdová a Behynce, Úhory

Miesto, okres Senica:, 6 z 13

Pri rektorovej, Čistonek, Stará tehelňa, Balsar, Bažantnica, Na dolných lúkach, Záhrady a stodoly, Prostredné pole pod hájom, Pri kaplnke, Pri močidle, Čárska lúka, Blatisko, Bobogdan, Piesky od Novoveského, Hlaviny, Rokytie, Lazarová, Pri kňažskej, Za fabrikou, Šaštínsky les, Belveder, Za kopánkou, Prostredné pole pod hájom, Panské, Horné lúky, Pod ml kami, Pod hrádzou, Medzi vodami, Pred dolinou, Pole od osuského, Malý Barvienok, Pod pílou, Košarina, Za Michalkom, Dubový vrch, Kočov, Horné lúky, Za Jurágmi, Hrabovky, Dolné lúky, Holúbková, Močarina, Gašparová, Borky, Duhrová, Bachračka, Smrdáčky, Pri kanáli, Tichý vrch, Pred hornou lúkou, Hory, Pri Lukavci, Pri ceste, Fľaky, Za Hrčákom horné, Nad Rásnikom, Vráblova, Za vŕbím, Políčko, Za Kerebergom

Miesto, okres Senica:, 7 z 13

Konopniská, Trstiny, Nový dvor, Brezová, Medzi lúkami, Proti majeru, Lizíková, Záklučie, Nad majerom, Jahodniská, Diely k Rudavám, Paseky, Nechtáky, Podolky, Kolesné, Záhumenice, Hrubý Barvínek, Richtárstvo, Záhumenice, Nad potôčkom, Pod Klinecbergom, Za Ševcovým jarkom, Diely k Malvazu, Za Holou horou, Za brezím, Potôčik, Bzovec, Stupka, Hrudy od Buranského, Chajuše, Malvaská lúka, Pätiradie, U Bilíkov, Brezy, Diely, Za Božkovcami, Rúbanice, V jazerách, Na lúčkach, Starý dvor, U zbrodu, Brosov kút, Pri Hrčákovi, Languvky, Languvky za potôčkom, Kratiny, Starý háj - Dúbrava, Diely nad lúkami, Nad škorcom, Kočov pred kanálom, Pri Hurčákovi horné, Pod Rybníkom, Nad potôčikom, U Olša od Myjavy, Druhý Deberník, Lažteky, Rehušovci, V mlyniskách, Medzi hájmi, Hony

Miesto, okres Senica:, 8 z 13

Horné Pavlové, Za Hrčákom, Pri bosom jarku, Trsteník, Diely od lúčiek, Ploština, Diely pod hájom, Zákľučské lúky, Smolky, Nadnivské diely, Podhorie, Na pieskoch jašterice, Košáre, Dolné paseky, Široké diely, Diely, Štepnice, Pod úvozom, Záhumenice od Unína, Dubník za Smuhou, Priečne, Pod rakytím, Dolné padielky, Ostredky, Les nad Kraľovou, Pri Klenovke, Za kostolom, Krátke za Božkovcami, Nivky nad štepnicami u hája, Úbrežie, Diely od Dojča, V smolkách v rybníku, Bane, Pri rybníku, Chrastie, Pri Hrčákovi dolné, Krátke kúty, Záleské diely, Zuščíkovci, Záhumenice, Horné paseky, Buláňovci, Dolné Pavlové, Buláni, Jazerské diely, Luh, Rakovec, Huky, Dlhé kúty, Končitých mlyn, Okopané, Záhumenice, Niva záhumenice pri majeri, Lósy, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Nádavky koncom Čáčova, Nivy za dolinou, Vinohrádky, Diely k jaseňu, Prvý Deberník

Miesto, okres Senica:, 9 z 13

Diely od Unína, Kopánka, Koválovce nad studňou, Nádavky a nivky od tabúľ, Kalifáš, Nivky pri sv.Anne, Brestové, Úboč, Za Janakovým jarkom, Malá medza, Horný Húšek, Háje v brehoch, Dubec, Paseka hlboká dolina, Nízke lúky, Bažantnica, Kubovská, Kanichovská kopanica, Zamyjavský vrch, Legatné diely, Háje od Prietrže, Prostredné diely, Baranec, U žabiarových močidiel, Záhumenice, Háje v doline, Trnkov vrch, Škrípik, Dúbravky, Nad výmoľom, U Kranclovej struhy, Nad humennými diely, Vinice nad Koválovcom, Lipový vrch, Horné záhumenice, Ošrid, Medzi krúžim, Bederník, Dolné lúčky, Plešiny, Mlčovky, Nad hájom, Vojnovské, Kratnov, Nivky jazerské, Malé Dúbravky, Pod skalami, U hája, Kraje, Záchrastie, Dúbravky na prachovniach, Nad Zvodskou, Brezina, Pod Ostrým vrchom, Pučavka a Dúbrava, Briežky, Pod Beňovým vrchom, Rakytiny, Pri prepadlých zvonoch, Nivky nad Michalcom

Miesto, okres Senica:, 10 z 13

Suroviny, Záverské padelky, Horné lúčky, Stárnisko, Pod zámkom, Za lúčkami, Na záhradkách, Pri čiernej studni, Podolky za dedinou, Na prosniskách, Medzi lúkami, Rybník, Za cintorínom, Pred Janakovým jarkom, Pod pálenicou, Mikulčická kopanica, Pod malou medzou a rákosím, Macalka, Diely, Dúbravky, Pod skalinami, Kráľova hora, Krátke vinohrady, Oplatné, Jelení vrch, Chrasrie, Za pažiťou, Za Macháčkovým jarkom, Lapošnata, Volovec, Podolná cesta, Nad mlynice, Pod Kimlačkou, Košutovec, Rásnik, Paseka, Háje od Sobotišťa, Kúty, Tlsté lesy, Pole od Surovin, Na Prstkovej, Langovky, U panskej línie, Na ligáskach, Hlboká dolina, Mazance, Tatičky, Paseka, Mliniskov vrch, Tonková, Za vinohradmi, Nad dedinou, Rovne, Háje, Košiare, Turošnice, Rúbanice, Dolinov húšť, Záhumenice za kanálom, Dlhé vinohrady

Miesto, okres Senica:, 11 z 13

Pod mlynmi, Na nivách, Planý vrch, Horné Suroviny, Na trávnikoch pri vŕšku, Skaly, Sklady, Záhumenice, Kamenec, Dibusov vrch, Uhliská, Hájske, Chlapov vrch, Brezina, Pod malou medzou, Borník, Za včelínom, Dolné záhumenice, Košariská, Urbárske nivky, Šajby, Kraviarske, Padelky dlhé, Ostrý vrch, Dolné padelky, Hrachovec, Košarisko, Vinohrady Novosady, Kúdelovské, Padielky, Les, Vinohrady, Obulanská kopanica, Dielce, Háj, Pod rektorkou, Kuriálsky pasienok, Močariny, Pod Posvätnou, Kopánky, Na Michaličkovej, Rásnik za výtokom, Políčko, Paseky, Panský majetok, Mníšovská, Pláň, Dolný Húšek, Zadné diely, Záhumenice za Myjavou, Záhumenice pri kostole, Padelky od Oreského, Panský majetok pri Morave, Mišovská, Brehy, Medzi včelínom a Juríčkovým vrškom, Na Beňuškách, Ignerka, Krížnice, Podvčelínske

Miesto, okres Senica:, 12 z 13

Kruh, Kuriálske nivky, Stredné pole, Kanovec, Dolné Suroviny, Nivy, Za krúžim, Široké po cestu, Na škrobičkách, Na Dúbravkách, Diely za hradskou, Hrubé lúky, Pole od Kunova, Beňov vrch, Mikové kliny, Pri chotári, Pole od Hlbokého, Horné dielce, Lúky, Tehelňa, Vápenkové diely, Opendáky malé, Zarúbanica, Urbársky pasienok, Hrabovka, Pod výmoľom, Horné padelky, Pod brehami, Záhumenice, Podhájne, Pri zámku, Diely za cestou, Priečne, Pod borinami, Lesy, Kuklovská Kopánka, Diely po cestu, Pri hruške, Stračince, Za humnami, Pri jurskom chotári, Piesky a Tvrdé, Dúbravka, Bláne, Pri topoli, Slanisko, Padelky krátke, Za želenicou, U tŕstia a medzi lúkami, Dúbrava, Nad potôčkom, Nad malými lúčkami, Úzke, Na záhumní, Pri Kikalovom vŕšku, Zelnice, Slaniskový les, Hnátka, Urbárske siatiny, Vitrád pri Dúbrave

Miesto, okres Senica:, 13 z 13

Pod vinohradmi, Zadné záhrady, Dlhé diely, Bažantnica, V plotkách pri božej muke, Za pasekou, Racká mláka, Pod hájom, Pod vŕškami, Za majerom, Nad močiarom, Za krížom, Na nivkách za záhumním, Rybnické a nové dielce, Dr. Héska, Slaniskov les, Cipkáše, Lásky, Pri jelšine, Pri štadióne, Pod vinohradkami, Polákovci, Na ledniciach, Slaniskový les, Pri Varagičke v jelši, Nad tŕstím a krúžkom, Zadné hrudy, Pod stavom, Sigeta, Za lesom, Pri studenej mláke, Koprivka, Dráhy, Pri vlčej jame, Za hríbovom, Chovanových mláka, Horniacke nivy, Soborovské hrudy

miesto inde

Borský Mikuláš (133x), Borský Svätý Jur (92x), Cerová (84x), Lakšárska Nová Ves (67x), Borský Peter (65x), Jablonica (64x), Šaštín-Stráže (60x), Cerová-Lieskové (56x), Moravský Svätý Ján (53x), Prievaly (52x), Kúty (47x), Prietrž (46x), Koválov (45x), Kuklov (44x), Rozbehy (44x), Sekule (40x), Senica (39x), Osuské (36x), Štefanov (33x), Čáry (33x), Šaštín (32x), Plavecký Peter (31x), Stráže nad Myjavou (30x), Smolinské (28x), Kunov (20x), Dojč (17x), Mikulášov (15x), Hradište pod Vrátnom (15x), Rohov (14x), Hlboké (14x)
miesto v Borský Mikuláš
miesto v Borský Svätý Jur
miesto v Cerová

Podobné, okres Senica:

955x turistika, 758x miesto, 94x orientačný bod, 29x turistické informácie, 18x strom, 17x poľovnícky posed, 9x orientačná mapa, 9x prístrešok, altánok, 7x studňa, 4x vodárenská veža, 3x ohnisko, 2x atrakcia, 2x komín, 2x chranený strom, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Senica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-senica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.