Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » Záhorie » okres Senica » turistika » miesto

Miesto, okres Senica

Miesto v okres Senica

V okres Senica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Senica:, 1 z 17

Na tehelni, Horné ohrady, Dolina, Malejov, Pred stanicou, Nový Dvor, Vrbovčianka, Sviniarka, Ohradená, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pučavky, Pod valom, Priečne, Za pastierňou, Za kultúrnym domom, U Heribanov, HPV, Tehlárová, Ostrá úboč, Pod úbočím, Davčové, Ivánkové, Matejkova dolina, Bajcarova dolina, Dolné lúky, Brezvovky, Pod Ostriežom, Na lúčkach, Pri Studienke, Pole od Stefanova, Za drinovcom, Nivky nad lipovcom, Pri Jelšine, Pri jazere, Kraj boru, Letnicie, Rybnik, Diely u splavka, Konopniska, Tvrdzina, Pri Zelenkovcoch, Za priekopou, Hruzovské lúčky, U svätej vody, Borické, Pridavky v dolnych, Bôrová, Petrova lúka, Patákové, Pole za humny od Unina, Dlhé lúky, Barina, Pridanky u dolnych, Pod Petrovou lúkou, V hore, Na Brezovej, Na staništi, V ohrade, Pod Mikláňom

Miesto, okres Senica:, 2 z 17

Filipková, Brezička, U vrby, Rokytie, Pridanky za vinohradmi, Levárske lúky, Hrúzove lúčky, U bariny, Novosady, Rechtorské obecné, Nivky a pridanky u haja, Medzi včelínmi, Pod Civánošom, Drinovec, Okolo lesov, Halaksová, Pod Závrším, Splavek, Junáška, Pole za humni od Unina, Zúbková, Pri hrubej mláke, Dolina, Jákovište, Nivky a dlhe podhajky, Pridanky a nivky v uzkych, V Lakšári, Matiaškov vŕšok, Splavek a drahy, Na dolných lúčkach, Pláňava, hor. Dúbrava, Pačitov, Husárovec, Pod Zápačím, Romanec, Lósy, Pod Telarovou, Bahno, Na panskej hranici, Šušulákovci, Dúbrava, Ciglát, Hrabovec, Jasenácke, Harasek, Pri lúčnej mláke, Pri Chudých stodolách, Šošovička, Lysický kút, Štingál, Lantovský les, Petrmedzie, Na ohradách, Pod Vŕškami, Za rybníkom, Na Posvätnej, Rúbanice, Pobudka, Grgás

Miesto, okres Senica:, 3 z 17

Bôričie, Rechtorské panské, Augustínka, Za Lakšárom, Husáriská, Mitrháčka, Záhumenice, Pod hôrkami, Pri hruske, Chrasťová hora, Pasečka, Pod potokom, Horné dubníky, Vargvold, Krštenice, Vítkov kút, Za výmoľom, Pri dube, Matkahezy, Drieňová hora, Smrekovec, Dolné dubníky, Medzi cestami, Sihote, Dubový vršok, Pri Šeserovej mláke, Za Mláčkami, Nový dvor, Pri Jaseni, Stará pec, Františkova, Malcovské lúky, Pri jarku, Tŕnie, Pri Husárových rybníkoch, Dva rady, Drahy, Na vysokých nivách, Pri Brezových húšti, Padelky, Malý Fiďaš, Murínka, Na chmelnici, Pri Konečných lúke, Za vrchom, Veľký Fiďaš, Pri Jurančinom kríži, Nad studenou vodou, Pri jazerách, Pri Havlových lúkach, Pri zabitom húští, Struha, Stredná hora, Na mlyne, V kúte, Pri Vávrových včelíne, Laz, Nad rybníkom, Pri kríži, Na zbytkoch

Miesto, okres Senica:, 4 z 17

Pri hlbokej ceste, Pod vinohradmi, Pri výsadbe, Pri Valoch, U Štemberka, Za Húškami, Valy, Dubník, Stádnisko, Na výhone, Baďurka, Pri Jankových kadube, Rúbanice, Hoštácke záhumenice, Pri Ištokových jazere, Pri Oborke, Pri Sokolovie jelší, Na pesermlyne, Bahno II, V studenej vode, Pri Hladíkovi, Mláky, Pri Laboši a Sokolde, Otcovská, Na slanisku, Janovská, Bahno I, Nové pole, Pri Komárových kríži, Veľké Mliečne pole, Bukovina, Diely od Kuklova, Margitina mláka, Hurbanka, Lázek, Oborka, Pavlíčka, Sadenice, Slanisko, Hrudy, Ľadovňa, Nad dolinou, Malkovec, Dobiaška, Topole, Pri panskej studni a pri jazere, Včelkovec, Pod Mackových mlákou, Bizkovská, Mrázových a Beňkových ohrada, Zánivčie, Maňovské, Vypálenisko a Bahno, Čulanka, Široké trávniky, Lipovec, Malova záhrada, Michalkových jazierko, Mrázových brezy, Kozí chrbát

Miesto, okres Senica:, 5 z 17

Od Šaštínskeho, Pod Malce, Podisky, Mláky a Pecisko, Pri záhradkách, Vajdových úhory, Dolné mlyny, Škripicový výmoľ, Táboriská, Na Habánskej ceste, Kamenec, Hlaviny, Dudových humence, Podolky za kríčkom, Za Hladíkom, Piesky a mlyny u Dobiašky, Záhumenice od lesa, Ságel, Nad Malkovcom, Pri stodolisku, Na širokom, Bakanovec, Hliníky, Smoliarov háj, Medzi lúkami, Tótne, Dúbravka, Húšky, Medzi cestami, Pri Sokolovie olší, Pavlíkovská, Pri kravej hore, Linkovec, Hanšpíle, Dufkových záhrada, Za luhom, Diely pri jazierku, Pri Pechových roliach, Kultúry, Brezová hora, Mokrovské, Baniarka, Volárka, Piesky, Pri duboch, Sádky, Panské úhory, Pri Matúškových kozliskách, Dudovie vrch, Dubník, Petrová, Pramenisko Rudavy, Šajdička, Diely od Sekúl, Pri tehelni, Pod tehelňou, Pri rybníčku, Môstky, Horvátovská, U obuchových jám

Miesto, okres Senica:, 6 z 17

Dopierka, Ferovec, Pri Martinovi, Pod vrchom, Horňákovská, Dlhá lúka, Hurbanec, Od chotára, Fojtlínovec, Pri Gutových jazere, Stodoly za mostom, Pri Blanárke, Jágarská, Pri krúžku, Rázovie vŕšok, Pri Trajlinkoch, Sovovská, Okrúhle, Pod ježovkou, Malé Mliečne pole, Štefkovská, Dubie, Samkové záhrady, Paseky, V kúte, Gachovec, Za balatou, Za Totkami, Pri struhe, Dlhé, Kalaštov, Patrónske, Pri mlyne, Volárky, Tvrdina, Petermedza, Od novoveského chotára, Záhumenice pri kaplnke, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Čúpava, Kotkových niva, Pobudovec, Panské nivy, Petrova medza, Gočálovec, Lúky pod Rudavou, Za balatou a Dudových humence, Pri husníku a Mackových mláka, Výmol, Hrušovské lesy, Drábovská, Černých jazierko, Zvonice, Hrušovské, Koziarka, Maderovka, Pri Šajdíkovi, Šajdová a Behynce, Niže kanála, Pri lávke

Miesto, okres Senica:, 7 z 17

Smrdáčka a Múčkových olšie, Na hornom mlyne, Pri šedivých zelniciach, Konopiská, Kút, Predná hora, Trupových obora, Piesky, Pri dube, Pod Magdalénkou, Matulových hrudy, Blízkových humence, Prostredné pole pod hájom, Piesky od Novoveského, Rokytie, Balsar, Pri močidle, Bobogdan, Pri jazere, Pri kňažskej, Hlaviny, Blatisko, Bažantnica, Diely, Za rybníkom, Lazarová, Za fabrikou, Pri rektorovej, Šaštínsky les, Pri kaplnke, Úhory, Hoštácke pri Morave, Na dolných lúkach, Čistonek, Záhrady a stodoly, Čárska lúka, Stará tehelňa, Na Ose, Za kopánkou, Prostredné pole pod hájom, Stará Morava, Dlhé noviny, Dlhé pri Morave, Kňažské lúky, Obora u topola, Belveder, Noviny v kúte, Pri Karolinom majeri, Panské, V kaliskách, Horné lúky, Petrovoveský háj, Lipovec, Otrčhora, Novosádky, Pod Hurbánkom, Nad Mariášom, Vinohrady nad sklepmi, Za lesom, Od zabitého

Miesto, okres Senica:, 8 z 17

Pod Íly, Pod skepami, Pole v úzkych, Zlámaná hora, Lazy, Pod zlámanou horou, Pri Morave, Červíčka, Pod ml kami, Kostolná hôrka, Zámok, Hoštacká hôrka, Pole k háju, Pred hornou lúkou, Holúbková, Íly, Borky, Dubový vrch, Smrdáčky, Pod hrádzou, Kopec, Školnícka hôrka, Prostredné vinohrady, Za Jurágmi, Hrabovky, Medzi vinohradmi, Horné lúky, Pri kanáli, Bachračka, Dolné lúky, Malý Barvienok, Duhrová, Za Michalkom, Medzi vodami, Gašparová, Močarina, Bzová, Pod pílou, Pod Mariášom, Pole od osuského, Pri ceste, Pri Lukavci, Hory, Tichý vrch, Košarina, Kočov, Budnisko, Pole pod Íly, Hrabník, Pred dolinou, Brezy, Záhumenice, Proti majeru, Diely, V jazerách, Potôčik, Brosov kút, Fľaky, Za vŕbím, Za Kerebergom

Miesto, okres Senica:, 9 z 17

Za Ševcovým jarkom, Richtárstvo, Štátny les, Hrubý Barvínek, U hlbokej cesty, Medzi lúkami, Na roliach, Nový dvor, Paseky, Rúbanice, Kolesné, Diely k Malvazu, Priečne diely, Záhumenice, Záklučie, Languvky za potôčkom, Nad potôčikom, Na lúčkach, Za brezím, Nechtáky, Pri lúčkach, Kratiny, Nad majerom, Starý háj - Dúbrava, Pätiradie, Bzovec, Nad škorcom, Hrubé diely, Nad Rásnikom, Pri Hurčákovi horné, Pod Rybníkom, Ivaničov borník, Za Hrčákom horné, Starý dvor, Svätojurské vŕšky, Za Holou horou, Hladké bore, Konopniská, Mníšek, Stupka, Diely k Rudavám, Malvaská lúka, Lizíková, U Bilíkov, Chajuše, U zbrodu, Jahodniská, Diely nad lúkami, U novoveskej cesty, Brezová, Kočov pred kanálom, Languvky, Pilárička, Matiašovské, Hrudy od Buranského, Nad potôčkom, Políčko, Pod Klinecbergom, Podolky, Pri Hrčákovi

Miesto, okres Senica:, 10 z 17

Za Fajtákovým vŕškom, Za Božkovcami, Vráblova, Trstiny, Nivy za dolinou, Barina, Nové dielce, Za kostolom, Dolné padielky, Okopané, Ploština, U Olša od Myjavy, Zuščíkovci, Diely pri červenej vŕbe, Huky, Medzi hájmi, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Varáková, Dolný les, Nadnivské diely, Jazerské diely, Pri kadúbku, Zákľučské lúky, V mlyniskách, Trsteník, Pod úvozom, Diely od Unína, Koválovce nad studňou, V smolkách v rybníku, Na pieskoch jašterice, Diely, Úbrežie, Podhorie, Krátke kúty, Buláni, Luh, Záleské diely, Rehušovci, Roľa hrádky, Les nad Kraľovou, Záhumenice od Unína, Priečne, Smuha, Smolky, Buláňovci, Pod rakytím, Bane, Kraje bok vinohradov, Dolné paseky, Rakovec, Za Hrčákom, Hony, Dubník za Smuhou, Dúbrava, Nivky nad novými dielcami, Chrastie, Košáre, Lósy, Štepnice, Končitých mlyn

Miesto, okres Senica:, 11 z 17

Nádavky koncom Čáčova, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Prvý Deberník, Ploštiny, Pri Hrčákovi dolné, Staré hory, Diely k jaseňu, Záhumenice, Dlhé kúty, Druhý Deberník, Diely pod hájom, Pri bosom jarku, Ostredky, Noviny, Kúpanisko, Raková, Diely od Dojča, Horné paseky, Dolné Lúky, Široké diely, Pri rybníku, Lažteky, Diely od lúčiek, Kopánka, Krátke za Božkovcami, Záhumenice, Niva záhumenice pri majeri, Nádavky a nivky od tabúľ, Vinohrádky, Pasienok za Smuhou, Nivky nad štepnicami u hája, Dolné Pavlové, Pri Klenovke, Horné Pavlové, Mikulčická kopanica, Stárnisko, Brezina, Košiare, Ošrid, Rovne, Háje v brehoch, Dlhé diely za Sviniarkou, Dibusov vrch, Háje od Prietrže, Nad humennými diely, Pod skalami, Briežky, Zbytky menšie, Pri čiernej studni, Habanka, Mazance, Trnkov vrch, Nad výmoľom, Dúbravky, Baranec, Kubovská, Mliniskov vrch, Langovky, Kratnov, Pod Beňovým vrchom

Miesto, okres Senica:, 12 z 17

Sklady, Horné lúčky, Dúbravky na prachovniach, Skaly, Nivky pri sv.Anne, Kanichovská kopanica, Malá medza, Dúbravky, Nad mlynice, Macalka, Záverské padelky, Za Macháčkovým jarkom, Tatičky, Volovec, Podolky za dedinou, Pod mlynmi, Dlhé vinohrady, U žabiarových močidiel, Záhumenice, Pole od Surovin, Mozgová jochy, Tonková, Horné Suroviny, Úboč, Podolná cesta, Roľa noviny, Hlboká dolina, Raková, Za Janakovým jarkom, Za lúčkami, Zbytky menšie a väčšie, Trnávka, Pod Ostrým vrchom, Lapošnata, Kradlov, Uhlička, Oplatné, Psinky, Za pažiťou, Kraje, Pod skalinami, Horné záhumenice, Na nivách, Kráľova hora, Pod malou medzou a rákosím, Kúty, Planý vrch, U panskej línie, Bederník, Mozgová, Na trávnikoch pri vŕšku, Rúbanice, Horný Húšek, Paseka, Suroviny, Nad hájom, Mlčovky, Chrasrie, Tlsté lesy, Vojnovské

Miesto, okres Senica:, 13 z 17

U hája, Plešiny, Dolné lúčky, Chrapače, Záhumenice, Na ligáskach, Háje od Sobotišťa, Rázcestie, Škrípik, Bažantnica, Rásnik, Pod pálenicou, Nivky nad Michalcom, Nad dedinou, Uhliská, Padelky pri lávkach, Prostredné diely, Nad Zvodskou, Dolinov húšť, Nivky, Turošnice, U Kranclovej struhy, Diely, Nízke lúky, Pučavka a Dúbrava, Na Prstkovej, Záhumenice, Paseka, Košutovec, Brestové, Nivky jazerské, Medzi krúžim, Pod zámkom, Záchrastie, Jelení vrch, Okrúžka, Na osách, Kalifáš, Záhumenice, Dlhé mláka, Legatné diely, Háje v doline, Pod Kimlačkou, Rybník, Pred Janakovým jarkom, Na prosniskách, Prekážka pagoň, Za vinohradmi, Paseka hlboká dolina, Za cintorínom, Malé Dúbravky, Rakytiny, Kamenec, Lipový vrch, Medzi lúkami, Zamyjavský vrch, Záhumenice za kanálom, Pri prepadlých zvonoch, Krátke vinohrady, Na záhradkách

Miesto, okres Senica:, 14 z 17

Vinice nad Koválovcom, Dubec, Háje, Pláň, Pole od Kunova, Na dieloch, Padelky od Oreského, Mihalinová, Košarisko, Kanovec, Ignerka, Solárka, Tehelňa, Pod rektorkou, Záhumenice, Vinohrady Novosady, Šajby, Bukovské kopanice, Brezina, Hrachovec, Dielce, Medzi včelínom a Juríčkovým vrškom, Diely za cestou, Záhumenice za Myjavou, Mníšovská, Dolný Húšek, Vápenkové diely, Urbársky pasienok, Bližné okrúžky, Nivy, Zadné diely, Za včelínom, Pri chotári, Horné padelky, Záhumenice, Brehy, Rovnice, Húšťare, Mišovská, Podhájne, Pri zámku, Košariská, Vinohrady, Panský majetok, Kuriálske nivky, Kruh, Urbárske nivky, Za krúžim, Rásnik za výtokom, Jozefské, Horné dielce, Na Beňuškách, Boklovská, Štepnice za Velešom, Mikové kliny, Kopánky, Panský majetok pri Morave, Dubník, Chlapov vrch, Paseky

Miesto, okres Senica:, 15 z 17

Hájske, Na Michaličkovej, Pod malou medzou, Na škrobičkách, Pole od Hlbokého, Kuriálsky pasienok, Opendáky malé, Krížnice, Políčko, Padelky za Smuhou, Dolné padelky, Háj, Padielky, Dolné Suroviny, Les, Pod výmoľom, Pod Posvätnou, Kúdelovské, Zarúbanica, Hrubé lúky, Padelky dlhé, Na Dúbravkách, Hrabovka, Močariny, Borník, Dolné záhumenice, Pri hrubej doline, Ostrý vrch, Kraviarske, Diely za hradskou, Obulanská kopanica, Zbytky, Jankovec, Pod brehami, Záhumenice pri kostole, Podvčelínske, Široké po cestu, Beňov vrch, Stredné pole, Lúky, Piesky a Tvrdé, Padelky u orechova, Dúbravka, Haňurky, Pri hruške, Priečne nad korytom, Stračince, Na vlčích jamách, Pri masárcovi, Záhumenice k východu, Za humnami, Pri jurskom chotári, Priečne diely, Dielce nad korytom, Bučavka a Dúbrava, Bláne, Líščie jamy, Staré hory, Šinkérka, Slanisko

Miesto, okres Senica:, 16 z 17

Kuklovská Kopánka, Diely po cestu, Priečne, Horné hyže, Pri obecnej tehelni, Dlhé diely, Cerová, Padelky krátke, Pri plavisku, Medárske diely, Hajná hora, Pri topoli, Pod borinami, Pri bielej hline, Na Kozách, Slané bahno, Pri Suchej doline, Hurkové diely, Olšie, Lesy, Priečne pri orechovci, Za Hlbokou mlákou, Hunkové diely, Záhumenice pri koryte, Prostredné hyže, Dolné košariská, Svätá studienka, Bok harastín, Na Bukovci, Priečne pasienky, Harastíny, Pri Čistom jazere, Otrč hora, Pod strážnou, Na záhumní, Horné košariská, Štrky, Za pasekou, Nad potôčkom, Pri Kikalovom vŕšku, Rybnické a nové dielce, Nad malými lúčkami, Za majerom, Borovištia, Dúbrava, Pri vŕbe, Hladná niva, Les od koválovského, Hnátka, Pri štadióne, Pri jelšine, Úzke od Letničia, Za starým kostolom, Pod vŕškami, Pod vinohradkami, Úzke, Pod hájom, Dlhé diely, Pri malej hlbokej mláke, Za hoštákmi

Miesto, okres Senica:, 17 z 17

Podovsie pri Cigánoch, Na nivkách za záhumním, Lásky, Novosady, Pri cíkovej jame, Slaniskový les, U Olšia, Nad kopanicami, Pod vinohradmi, Vitrád pri Dúbrave, Bažantnica, Zadné záhrady, Slaniskov les, Krajné sady, U tŕstia a medzi lúkami, Racká mláka, Urbárske siatiny, Cipkáše, Nad močiarom, Gbelský les, Dr. Héska, Zelnice, Nad korytom, Na Tvrdiciach, V plotkách pri božej muke, Za krížom, Za želenicou, Nad tŕstím a krúžkom, Koprivka, Pri Varagičke v jelši, Slaniskový les, Pod stavom, Na ledniciach, Pri studenej mláke, Sigeta, Polákovci, Za hríbovom, Zadné hrudy, Pri vlčej jame, Draková

miesto inde

Borský Mikuláš (136x), Borský Svätý Jur (92x), Cerová (88x), Lakšárska Nová Ves (70x), Jablonica (66x), Borský Peter (65x), Cerová-Lieskové (60x), Šaštín-Stráže (60x), Moravský Svätý Ján (53x), Prievaly (52x), Prietrž (48x), Kúty (47x), Koválov (45x), Rozbehy (45x), Kuklov (44x), Sekule (40x), Senica (39x), Osuské (37x), Čáry (33x), Štefanov (33x), Šaštín (32x), Plavecký Peter (31x), Stráže nad Myjavou (30x), Smolinské (28x), Kunov (20x), Dojč (18x), Hradište pod Vrátnom (17x), Mikulášov (15x), Rohov (14x), Hlboké (14x)
miesto v Borský Mikuláš
miesto v Borský Svätý Jur
miesto v Cerová

Podobné, okres Senica:

1217x turistika, 1009x miesto, 110x orientačný bod, 22x turistické informácie, 20x poľovnícky posed, 17x strom, 10x prístrešok, altánok, 7x studňa, 6x orientačná mapa, 4x ohnisko, 4x vodárenská veža, 2x atrakcia, 2x chranený strom, 2x miesto na piknik, 1x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Senica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-senica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.