Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » Záhorie » okres Senica » turistika » miesto

Miesto, okres Senica

Miesto v okres Senica

V okres Senica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Senica:, 1 z 17

Horné ohrady, Na tehelni, Malejov, Dolina, Pred stanicou, Vrbovčianka, Nový Dvor, Ohradená, Sviniarka, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Pučavky, Priečne, Za pastierňou, Za kultúrnym domom, U Heribanov, Na Brezovej, Levárske lúky, Pod Civánošom, Na lúčkach, Petrova lúka, V ohrade, Okolo lesov, Dlhé lúky, Za priekopou, V Lakšári, Bôrová, HPV, Pod Petrovou lúkou, Medzi včelínmi, Filipková, U bariny, Pri Zelenkovcoch, Hrúzove lúčky, Štingál, Pri Jelšine, Harasek, Dúbrava, Barina, Pod Mikláňom, Rokytie, Borické, Pačitov, Pod Závrším, hor. Dúbrava, Ciglát, U svätej vody, Rúbanice, Rechtorské obecné, Na staništi, Pri jazere, Na Posvätnej, Husáriská, Brezička, Jákovište, Za rybníkom, Lysický kút, Pod Telarovou, Pláňava

Miesto, okres Senica:, 2 z 17

Pri Studienke, Pri hrubej mláke, Na panskej hranici, Tvrdzina, Lantovský les, Za Lakšárom, Kraj boru, Junáška, Hruzovské lúčky, Mitrháčka, Matejkova dolina, Pod Vŕškami, Grgás, Ostrá úboč, Pri Šeserovej mláke, Na ohradách, Bôričie, Augustínka, Hrabovec, Davčové, Pod úbočím, Pod Ostriežom, Petrmedzie, Rechtorské panské, Bajcarova dolina, Pobudka, Drahy, Šošovička, Ivánkové, Na dolných lúčkach, Pri Chudých stodolách, Husárovec, Jasenácke, Záhumenice, Pri lúčnej mláke, Lósy, Bahno, Brezvovky, Matiaškov vŕšok, Romanec, Šušulákovci, Dolné lúky, Tehlárová, Pri jarku, Matkahezy, Smrekovec, Pod hôrkami, Dolné dubníky, Vargvold, Chrasťová hora, Pri dube, V hore, Františkova, Drieňová hora, Vítkov kút, Dolina, Drinovec, Nivky a pridanky u haja, Za Mláčkami, Pridavky v dolnych

Miesto, okres Senica:, 3 z 17

Pole od Stefanova, Medzi cestami, Za výmoľom, Pri Husárových rybníkoch, Pole za humny od Unina, Nivky nad lipovcom, Halaksová, Splavek, Pri Jaseni, Diely u splavka, Zúbková, Pod potokom, Sihote, U vrby, Dva rady, Dubový vršok, Malcovské lúky, Stará pec, Pridanky za vinohradmi, Krštenice, Pri hruske, Nivky a dlhe podhajky, Za drinovcom, Pasečka, Pole za humni od Unina, Pridanky u dolnych, Horné dubníky, Letnicie, Pridanky a nivky v uzkych, Konopniska, Novosady, Nový dvor, Rybnik, Patákové, Tŕnie, Pri kríži, Nad rybníkom, Pri Sokolovie jelší, Veľké Mliečne pole, Na výhone, Pri Oborke, Nad studenou vodou, Pri Konečných lúke, Splavek a drahy, Pri Jankových kadube, Pri dube, Pri výsadbe, Pri Komárových kríži, V kúte, Diely od Kuklova, Valy, Veľký Fiďaš, Pri zabitom húští, Struha, Pod Zápačím, Bukovina, Za Húškami, Rúbanice, Pri Vávrových včelíne, Pri Hladíkovi

Miesto, okres Senica:, 4 z 17

Nové pole, Na chmelnici, Na vysokých nivách, Koziarka, Na hornom mlyne, U Štemberka, Lázek, Pri Ištokových jazere, Pri Brezových húšti, Oborka, Na mlyne, Stredná hora, Bahno II, Na pesermlyne, Pri jazerách, Padelky, Na zbytkoch, Pri Valoch, Pri hlbokej ceste, Pri Havlových lúkach, Hurbanka, Margitina mláka, Mláky, Malý Fiďaš, Pri Jurančinom kríži, Otcovská, Stádnisko, Bahno I, Za vrchom, Murínka, Pod vinohradmi, Dubník, V studenej vode, Baďurka, Na slanisku, Janovská, Hoštácke záhumenice, Gachovec, Bizkovská, Pri kaplnke, Vajdových úhory, Medzi lúkami, Bakanovec, Hlaviny, Pri rektorovej, Čárska lúka, V kúte, Šajdička, Stará tehelňa, Pri Martinovi, Balsar, Škripicový výmoľ, Pri rybníčku, Pri krúžku, Od Šaštínskeho, Pri záhradkách, Diely od Sekúl, Mrázových brezy, Ferovec, Za fabrikou

Miesto, okres Senica:, 5 z 17

Horňákovská, Dufkových záhrada, Široké trávniky, Medzi cestami, Prostredné pole pod hájom, Kultúry, Pod vrchom, Piesky od Novoveského, Piesky a mlyny u Dobiašky, Hlaviny, Hliníky, Za Totkami, Hurbanec, Pri močidle, Na dolných lúkach, Pri tehelni, Kamenec, Kozí chrbát, Michalkových jazierko, Pri stodolisku, Rokytie, Úhory, Dúbravka, Blatisko, Pavlíkovská, Linkovec, Malkovec, Bobogdan, Panské úhory, Stodoly za mostom, Od chotára, Dubník, Fojtlínovec, Petrová, Húšky, Dopierka, Šaštínsky les, Vypálenisko a Bahno, Sadenice, Dudových humence, Dlhá lúka, Pri Sokolovie olší, Pri Gutových jazere, Nad Malkovcom, Pri Trajlinkoch, Topole, U obuchových jám, Malova záhrada, Mrázových a Beňkových ohrada, Pri duboch, Štefkovská, Sovovská, Ságel, Brezová hora, Na Habánskej ceste, Pod Mackových mlákou, Čulanka, Dudovie vrch, Pavlíčka, Malé Mliečne pole

Miesto, okres Senica:, 6 z 17

Táboriská, Pri panskej studni a pri jazere, Horvátovská, Okrúhle, Pri Pechových roliach, Smoliarov háj, Ľadovňa, Pri Matúškových kozliskách, Mokrovské, Diely pri jazierku, Slanisko, Za balatou, Za Hladíkom, Pri Blanárke, Samkové záhrady, Pod tehelňou, Nad dolinou, Rázovie vŕšok, Pri kravej hore, Včelkovec, Volárka, Dobiaška, Baniarka, Bažantnica, Záhumenice od lesa, Maňovské, Čistonek, Lipovec, Pod Malce, Záhumenice pri kaplnke, Predná hora, Panské nivy, Prostredné pole pod hájom, Za balatou a Dudových humence, Výmol, Pri mlyne, Drábovská, Pri struhe, Blízkových humence, Za kopánkou, Černých jazierko, Hrušovské lesy, Kotkových niva, Pri Šajdíkovi, Od novoveského chotára, Pri Laboši a Sokolde, Panské, Kalaštov, Kút, Horné lúky, Petrova medza, Pod Magdalénkou, Pri lávke, Pobudovec, Trupových obora, Petermedza, Smrdáčka a Múčkových olšie, Laz, Gočálovec, Hrušovské

Miesto, okres Senica:, 7 z 17

Čúpava, Belveder, Volárky, Piesky, Pri šedivých zelniciach, Zvonice, Pri husníku a Mackových mláka, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Šajdová a Behynce, Maderovka, Tvrdina, Matulových hrudy, Za luhom, Diely, Záhrady a stodoly, Sádky, Lazarová, Hrudy, Pod ml kami, Hoštácke pri Morave, Mláky a Pecisko, Zánivčie, Pod ježovkou, Hanšpíle, Podolky za kríčkom, Jágarská, Podisky, Piesky, Pri kňažskej, Pri jazere, Za rybníkom, Dubie, Pramenisko Rudavy, Tótne, Na širokom, Môstky, Paseky, Dolné mlyny, Niže kanála, Lúky pod Rudavou, Patrónske, Pri Karolinom majeri, Dlhé, Dlhé pri Morave, Konopiská, Stará Morava, Na Ose, Dlhé noviny, V kaliskách, Noviny v kúte, Pri Morave, Obora u topola, Kňažské lúky, Pod zlámanou horou, Za lesom, Lazy, Zlámaná hora, Zámok, Nad Mariášom, Kostolná hôrka

Miesto, okres Senica:, 8 z 17

Červíčka, Hoštacká hôrka, Od zabitého, Pole k háju, Petrovoveský háj, Otrčhora, Školnícka hôrka, Pod skepami, Pod Mariášom, Kopec, Hrabník, Lipovec, Novosádky, Pod Íly, Vinohrady nad sklepmi, Pod Hurbánkom, Pole v úzkych, Budnisko, Bzovec, Pri ceste, Dolné lúky, Kočov, Medzi vodami, Chajuše, Borky, Košarina, Záhumenice, Pri Hurčákovi horné, Starý dvor, Trstiny, Dubový vrch, Tichý vrch, Pri kanáli, Gašparová, Holúbková, Hory, Pole pod Íly, Medzi vinohradmi, Bachračka, Bzová, Pole od osuského, Pod hrádzou, Pod pílou, Duhrová, Starý háj - Dúbrava, Za Božkovcami, Pred dolinou, Pred hornou lúkou, Malý Barvienok, Smrdáčky, Proti majeru, Hrabovky, Nad majerom, Pri Lukavci, Horné lúky, Za Hrčákom horné, Prostredné vinohrady, Močarina, Nový dvor, Diely nad lúkami

Miesto, okres Senica:, 9 z 17

Za Jurágmi, Za Michalkom, Pri Hrčákovi, Jahodniská, Íly, Hrudy od Buranského, V jazerách, Dlhé kúty, Bane, Zuščíkovci, Kočov pred kanálom, Malvaská lúka, Pri Hrčákovi dolné, Nivky nad štepnicami u hája, Brezová, Nad škorcom, Diely k Malvazu, Hony, Rehušovci, Krátke kúty, Buláňovci, Za Hrčákom, Niva záhumenice pri majeri, Políčko, Druhý Deberník, Dolné Pavlové, Záklučie, Nechtáky, Barina, Na roliach, Pasienok za Smuhou, U Olša od Myjavy, Končitých mlyn, U Bilíkov, Paseky, Záleské diely, Stupka, Horné Pavlové, Dubník za Smuhou, Kopánka, Buláni, Košáre, Pri Klenovke, U zbrodu, Pod Rybníkom, U hlbokej cesty, Diely od Unína, Lažteky, Trsteník, Brosov kút, Horné paseky, Languvky za potôčkom, Diely, Záhumenice, Varáková, Záhumenice od Unína, Pod rakytím, Les nad Kraľovou, Za Kerebergom, Vinohrádky

Miesto, okres Senica:, 10 z 17

Nivy za dolinou, Nad potôčkom, Medzi hájmi, V smolkách v rybníku, Diely, Rúbanice, Nadnivské diely, Nad potôčikom, Prvý Deberník, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Jazerské diely, Smolky, Smuha, Huky, U novoveskej cesty, Za vŕbím, Kolesné, Pri lúčkach, Medzi lúkami, Krátke za Božkovcami, Za Fajtákovým vŕškom, Matiašovské, Široké diely, Podhorie, Chrastie, Záhumenice, Hrubé diely, Priečne diely, Ploština, Potôčik, Dolný les, Za Ševcovým jarkom, Nádavky a nivky od tabúľ, Ostredky, Nádavky koncom Čáčova, Za Holou horou, Dolné Lúky, Fľaky, Na lúčkach, Priečne, Podolky, Za brezím, Rakovec, Dolné paseky, Pri rybníku, Languvky, Úbrežie, Na pieskoch jašterice, Pilárička, Pod Klinecbergom, Za kostolom, Brezy, Richtárstvo, Štátny les, Nad Rásnikom, Kratiny, Ivaničov borník, Svätojurské vŕšky, Lizíková, Diely k Rudavám

Miesto, okres Senica:, 11 z 17

Diely od lúčiek, Okopané, Hladké bore, Vráblova, Pätiradie, V mlyniskách, Hrubý Barvínek, Konopniská, Luh, Diely od Dojča, Lósy, Koválovce nad studňou, Pod úvozom, Štepnice, Mníšek, Záhumenice, Nové dielce, Rázcestie, Hlboká dolina, Na ligáskach, Za cintorínom, Dubec, Mikulčická kopanica, Tatičky, Za Macháčkovým jarkom, U hája, Dolné lúčky, Dolinov húšť, Záverské padelky, Prekážka pagoň, Na nivách, Pod mlynmi, Mihalinová, Rovnice, Kamenec, Oplatné, Nad výmoľom, Mozgová, Ploštiny, Pod Kimlačkou, Paseka, Nivky pri sv.Anne, Pod skalami, Nivky nad Michalcom, Bederník, Vinice nad Koválovcom, Podolky za dedinou, Pod zámkom, Malé Dúbravky, Pri čiernej studni, Chrasrie, Rybník, Za Janakovým jarkom, Kúpanisko, Húšťare, Nad hájom, Nivky nad novými dielcami, Macalka, Padelky pri lávkach, Dúbravky na prachovniach

Miesto, okres Senica:, 12 z 17

Pri bosom jarku, Zamyjavský vrch, Baranec, Prostredné diely, Rovne, Mazance, Kraje bok vinohradov, Lipový vrch, Na Prstkovej, Jelení vrch, Uhliská, Škrípik, Horný Húšek, Záhumenice, Pod pálenicou, U žabiarových močidiel, Kanichovská kopanica, Úboč, Bažantnica, Skaly, Habanka, Pod Beňovým vrchom, Košiare, Pod Ostrým vrchom, Sklady, Nad humennými diely, Raková, Paseka, Diely pod hájom, Nivky jazerské, Háje, Dúbravky, Za lúčkami, Zákľučské lúky, Nad Zvodskou, Nad dedinou, Dolné padielky, Paseka hlboká dolina, Diely, Mozgová jochy, Rúbanice, Pred Janakovým jarkom, Mliniskov vrch, Lapošnata, Turošnice, Záhumenice, Rásnik, Legatné diely, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Pučavka a Dúbrava, Pri prepadlých zvonoch, Diely pri červenej vŕbe, Okrúžka, Kúty, Pri kadúbku, Roľa hrádky, Langovky, Kráľova hora, Diely k jaseňu, Noviny

Miesto, okres Senica:, 13 z 17

Dlhé mláka, Podolná cesta, Dúbravky, Raková, Stárnisko, Kradlov, Horné záhumenice, Dúbrava, Dibusov vrch, Tlsté lesy, Záhumenice za kanálom, Planý vrch, Trnkov vrch, Staré hory, Horné lúčky, Záhumenice, Mlčovky, Na záhradkách, Za pažiťou, Vojnovské, Plešiny, Trnávka, Na osách, Záhumenice, Pod skalinami, Háje od Sobotišťa, Volovec, Obulanská kopanica, Kúdelovské, Uhlička, Na trávnikoch pri vŕšku, Na Dúbravkách, Jozefské, Za vinohradmi, Rakytiny, Háje v doline, Kratnov, Vápenkové diely, Medzi krúžim, Krížnice, Chlapov vrch, Dolný Húšek, Pod brehami, Horné Suroviny, Na škrobičkách, Háje v brehoch, Pod malou medzou a rákosím, Dlhé vinohrady, U Kranclovej struhy, Paseky, Na Beňuškách, Kraje, Dolné záhumenice, Štepnice za Velešom, Brestové, Háje od Prietrže, Hrubé lúky, Krátke vinohrady, Dubník, Boklovská

Miesto, okres Senica:, 14 z 17

Medzi včelínom a Juríčkovým vrškom, Zadné diely, Pri zámku, Bukovské kopanice, Kubovská, Psinky, Cerová, Záhumenice, Pri hrubej doline, Padelky za Smuhou, Kopánky, Ostrý vrch, Chrapače, Zbytky menšie a väčšie, Brezina, Záchrastie, Horné dielce, Rásnik za výtokom, Podvčelínske, Košutovec, Kalifáš, Ošrid, Dlhé diely za Sviniarkou, Mikové kliny, Kraviarske, Beňov vrch, Nízke lúky, Opendáky malé, Malá medza, Horné padelky, Pole od Surovin, Hrabovka, Roľa noviny, Pod rektorkou, Dolné padelky, Nad mlynice, Suroviny, Medzi lúkami, Jankovec, Políčko, Na prosniskách, U panskej línie, Nivky, Močariny, Padielky, Bližné okrúžky, Solárka, Tonková, Na dieloch, Pod výmoľom, Brezina, Briežky, Zbytky menšie, Olšie, Urbárske nivky, Pri obecnej tehelni, Pole od Kunova, Borník, Pod hájom, Košarisko

Miesto, okres Senica:, 15 z 17

Za krúžim, Dielce, Vinohrady Novosady, Prostredné hyže, Nivy, Šinkérka, Hájske, Na Bukovci, Pri plavisku, Pláň, Mníšovská, Les, Vinohrady, Nad močiarom, Záhumenice pri koryte, Pod Posvätnou, Otrč hora, Mišovská, Pri chotári, Padelky dlhé, Priečne pri orechovci, Bučavka a Dúbrava, Záhumenice za Myjavou, Diely za hradskou, Urbársky pasienok, Kanovec, Za včelínom, Pod malou medzou, Slaniskový les, Zarúbanica, Na Michaličkovej, Racká mláka, Košariská, Záhumenice pri kostole, Dúbrava, Svätá studienka, Hunkové diely, Nad potôčkom, Priečne pasienky, Široké po cestu, Pri masárcovi, Pri bielej hline, Pod strážnou, U tŕstia a medzi lúkami, Na vlčích jamách, Na Kozách, Pri Čistom jazere, Padelky u orechova, Diely za cestou, Šajby, Slané bahno, Hajná hora, Bažantnica, Staré hory, Pri Suchej doline, Kuriálske nivky, Dlhé diely, Hurkové diely, Líščie jamy, Dolné košariská

Miesto, okres Senica:, 16 z 17

Horné hyže, Zbytky, Lúky, Podhájne, Priečne diely, Priečne nad korytom, Pod vŕškami, Pod vinohradmi, Pri jelšine, Hrachovec, Padelky od Oreského, Bok harastín, Pole od Hlbokého, Ignerka, Panský majetok, Háj, Haňurky, Dolné Suroviny, Medárske diely, Harastíny, Tehelňa, Dielce nad korytom, Kuriálsky pasienok, Panský majetok pri Morave, Za Hlbokou mlákou, Kruh, Záhumenice, Stredné pole, Nad malými lúčkami, Záhumenice k východu, Dlhé diely, Slaniskov les, Brehy, Pod vinohradkami, Rybnické a nové dielce, Padelky krátke, Bláne, Pri cíkovej jame, Dúbravka, Vitrád pri Dúbrave, Borovištia, Slaniskový les, Pri Kikalovom vŕšku, Pri jurskom chotári, Za lesom, Kuklovská Kopánka, Hnátka, Podovsie pri Cigánoch, V plotkách pri božej muke, Pri vŕbe, Pri štadióne, Horné košariská, Zelnice, Na záhumní, Štrky, Za starým kostolom, Za pasekou, Stračince, Na nivkách za záhumním, Zadné hrudy

Miesto, okres Senica:, 17 z 17

Úzke od Letničia, Dr. Héska, Lesy, Piesky a Tvrdé, Za krížom, Za želenicou, Nad korytom, Pri malej hlbokej mláke, Pod borinami, Nad kopanicami, Cipkáše, Pri hruške, Na Tvrdiciach, Za majerom, Priečne, Novosady, Hladná niva, Za humnami, U Olšia, Za hoštákmi, Nad tŕstím a krúžkom, Pod stavom, Les od koválovského, Pri topoli, Pri vlčej jame, Slanisko, Pri studenej mláke, Lásky, Diely po cestu, Krajné sady, Urbárske siatiny, Draková, Soborovské hrudy, Na ledniciach, Za hríbovom, Polákovci, Koprivka, Chovanových mláka, Sigeta, Zadné záhrady

miesto inde

Borský Mikuláš (136x), Borský Svätý Jur (92x), Cerová (88x), Lakšárska Nová Ves (70x), Jablonica (66x), Borský Peter (65x), Cerová-Lieskové (60x), Šaštín-Stráže (60x), Moravský Svätý Ján (53x), Prievaly (52x), Prietrž (48x), Kúty (47x), Koválov (45x), Rozbehy (45x), Kuklov (44x), Sekule (40x), Senica (39x), Osuské (37x), Čáry (33x), Štefanov (33x), Šaštín (32x), Plavecký Peter (31x), Stráže nad Myjavou (30x), Smolinské (28x), Kunov (20x), Dojč (18x), Hradište pod Vrátnom (17x), Mikulášov (15x), Rohov (14x), Hlboké (14x)
miesto v Borský Mikuláš
miesto v Borský Svätý Jur
miesto v Cerová

Podobné, okres Senica:

1192x turistika, 1009x miesto, 92x orientačný bod, 20x poľovnícky posed, 19x turistické informácie, 17x strom, 9x prístrešok, altánok, 7x studňa, 4x orientačná mapa, 4x vodárenská veža, 3x atrakcia, 2x miesto na piknik, 2x ohnisko, 2x chranený strom, 1x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Senica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-senica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.