Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » Záhorie » okres Senica » turistika » miesto

Miesto, okres Senica

Miesto v okres Senica

V okres Senica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Senica:, 1 z 17

Horné ohrady, Na tehelni, Dolina, Malejov, Pred stanicou, Nový Dvor, Vrbovčianka, Sviniarka, Ohradená, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pučavky, Pod valom, Priečne, Za pastierňou, Za kultúrnym domom, U Heribanov, Medzi včelínmi, HPV, Petrova lúka, V Lakšári, Pod Civánošom, Na lúčkach, Na Brezovej, Dlhé lúky, Filipková, Bôrová, Za priekopou, Okolo lesov, V ohrade, Pod Petrovou lúkou, Levárske lúky, Pod Telarovou, Husáriská, Štingál, Pláňava, Pri Jelšine, Borické, U svätej vody, Za Lakšárom, Pod Mikláňom, Na Posvätnej, Harasek, Rechtorské obecné, Pod Závrším, Pačitov, Pri hrubej mláke, Barina, Brezička, Kraj boru, Na staništi, Lantovský les, Junáška, Za rybníkom, Rúbanice, Dúbrava, Na panskej hranici, Lysický kút, hor. Dúbrava, U bariny

Miesto, okres Senica:, 2 z 17

Hruzovské lúčky, Ciglát, Jákovište, Tvrdzina, Pri Studienke, Hrúzove lúčky, Rokytie, Pri jazere, Pri Zelenkovcoch, Na ohradách, Ivánkové, Šušulákovci, Bahno, Rechtorské panské, Mitrháčka, Hrabovec, Grgás, Jasenácke, Lósy, Pri Šeserovej mláke, Romanec, Petrmedzie, Pri Chudých stodolách, Augustínka, Tehlárová, Ostrá úboč, Pod Ostriežom, Matiaškov vŕšok, Na dolných lúčkach, Drahy, Záhumenice, Bôričie, Brezvovky, Pod úbočím, Husárovec, Bajcarova dolina, Pobudka, Matejkova dolina, Pod Vŕškami, Davčové, Dolné lúky, Pri lúčnej mláke, Šošovička, Pridanky u dolnych, Pole za humni od Unina, Pod hôrkami, Nový dvor, Pri dube, Pasečka, Letnicie, Dva rady, Krštenice, Diely u splavka, Konopniska, Patákové, Dubový vršok, Zúbková, Nivky nad lipovcom, Pri hruske, Malcovské lúky

Miesto, okres Senica:, 3 z 17

Za Mláčkami, Smrekovec, Novosady, Pri Husárových rybníkoch, Pole za humny od Unina, Nivky a dlhe podhajky, Františkova, Horné dubníky, Vítkov kút, Chrasťová hora, Pri Jaseni, Dolné dubníky, Vargvold, Splavek, Drieňová hora, Pri jarku, Halaksová, Dolina, Pridanky a nivky v uzkych, Za drinovcom, V hore, Za výmoľom, Nivky a pridanky u haja, Pod potokom, Sihote, Pridavky v dolnych, Medzi cestami, Pridanky za vinohradmi, Rybnik, Pole od Stefanova, U vrby, Matkahezy, Tŕnie, Stará pec, Drinovec, Pri Jankových kadube, Diely od Kuklova, U Štemberka, Pri Brezových húšti, Pri jazerách, Veľký Fiďaš, Pri Vávrových včelíne, Pri dube, Pod vinohradmi, Pri Sokolovie jelší, Pri Ištokových jazere, Na pesermlyne, Koziarka, Janovská, Pri zabitom húští, Nad studenou vodou, Splavek a drahy, Na chmelnici, Pri Valoch, Na hornom mlyne, Pri Jurančinom kríži, Pri Komárových kríži, Hurbanka, Valy, Padelky

Miesto, okres Senica:, 4 z 17

Rúbanice, Pri Oborke, Malý Fiďaš, Dubník, Bukovina, Pri hlbokej ceste, Za Húškami, Za vrchom, Margitina mláka, Na zbytkoch, Oborka, Nové pole, Otcovská, Na mlyne, Bahno I, V kúte, Murínka, Hoštácke záhumenice, Pod Zápačím, Pri kríži, Bahno II, Pri Hladíkovi, Struha, Pri výsadbe, Na vysokých nivách, Na slanisku, Lázek, Nad rybníkom, V studenej vode, Veľké Mliečne pole, Pri Konečných lúke, Baďurka, Pri Havlových lúkach, Stredná hora, Na výhone, Mláky, Stádnisko, Húšky, Čárska lúka, Ferovec, Dudových humence, Lipovec, Mrázových brezy, Za Hladíkom, Pri tehelni, Nad Malkovcom, Čistonek, Dopierka, Včelkovec, Pri rektorovej, Rokytie, Hlaviny, Pod Mackových mlákou, Okrúhle, Šaštínsky les, Sadenice, Medzi lúkami, Vajdových úhory, Mrázových a Beňkových ohrada, Michalkových jazierko

Miesto, okres Senica:, 5 z 17

Stodoly za mostom, Bizkovská, Široké trávniky, Ságel, Rázovie vŕšok, Pri panskej studni a pri jazere, Dobiaška, Pri rybníčku, Diely od Sekúl, Baniarka, Mokrovské, Sovovská, Panské úhory, Dúbravka, Pavlíčka, Pod Malce, Linkovec, Piesky od Novoveského, Pri kaplnke, Dubník, Na Habánskej ceste, Bakanovec, Kozí chrbát, Vypálenisko a Bahno, Od chotára, Pri Pechových roliach, Dlhá lúka, Gachovec, Táboriská, Pri záhradkách, Škripicový výmoľ, Pri kravej hore, Fojtlínovec, Za fabrikou, Medzi cestami, Topole, Pod tehelňou, Pri Martinovi, Diely pri jazierku, Malkovec, U obuchových jám, Blatisko, Šajdička, Za Totkami, Pod vrchom, Kamenec, Na dolných lúkach, Hurbanec, Pri Gutových jazere, Volárka, Štefkovská, Stará tehelňa, Malé Mliečne pole, Pri stodolisku, Čulanka, Pri krúžku, Samkové záhrady, Pri duboch, Slanisko, Malova záhrada

Miesto, okres Senica:, 6 z 17

Petrová, Dufkových záhrada, Pri Matúškových kozliskách, V kúte, Od Šaštínskeho, Pri Trajlinkoch, Bažantnica, Prostredné pole pod hájom, Nad dolinou, Dudovie vrch, Bobogdan, Za balatou, Hlaviny, Pri Blanárke, Smoliarov háj, Brezová hora, Piesky a mlyny u Dobiašky, Záhumenice od lesa, Balsar, Pri močidle, Ľadovňa, Maňovské, Pavlíkovská, Horvátovská, Kultúry, Úhory, Pri Sokolovie olší, Hliníky, Horňákovská, Pri lávke, Panské, Černých jazierko, Belveder, Od novoveského chotára, Pri struhe, Záhumenice pri kaplnke, Matulových hrudy, Hrušovské, Pobudovec, Kút, Laz, Pri husníku a Mackových mláka, Šajdová a Behynce, Pri Šajdíkovi, Maderovka, Pod Magdalénkou, Pri šedivých zelniciach, Trupových obora, Kalaštov, Výmol, Čúpava, Volárky, Predná hora, Pri Laboši a Sokolde, Petrova medza, Za kopánkou, Panské nivy, Pri mlyne, Hrušovské lesy, Petermedza

Miesto, okres Senica:, 7 z 17

Tvrdina, Horné lúky, Kotkových niva, Drábovská, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Blízkových humence, Gočálovec, Prostredné pole pod hájom, Zvonice, Smrdáčka a Múčkových olšie, Piesky, Za balatou a Dudových humence, Podolky za kríčkom, Paseky, Zánivčie, Hanšpíle, Pri jazere, Podisky, Môstky, Hoštácke pri Morave, Pri kňažskej, Jágarská, Na širokom, Záhrady a stodoly, Dolné mlyny, Za luhom, Pod ml kami, Hrudy, Diely, Dubie, Tótne, Piesky, Sádky, Pramenisko Rudavy, Mláky a Pecisko, Pod ježovkou, Za rybníkom, Lazarová, Stará Morava, Dlhé pri Morave, Lúky pod Rudavou, Patrónske, Konopiská, Niže kanála, Pri Karolinom majeri, Dlhé, Obora u topola, Pri Morave, V kaliskách, Dlhé noviny, Kňažské lúky, Noviny v kúte, Na Ose, Nad Mariášom, Pod zlámanou horou, Zlámaná hora, Za lesom, Zámok, Kostolná hôrka, Hoštacká hôrka

Miesto, okres Senica:, 8 z 17

Lazy, Červíčka, Pod Mariášom, Od zabitého, Pole v úzkych, Pole k háju, Školnícka hôrka, Lipovec, Novosádky, Kopec, Pod Íly, Pod skepami, Budnisko, Vinohrady nad sklepmi, Pod Hurbánkom, Petrovoveský háj, Otrčhora, Hrabník, Za Michalkom, Starý háj - Dúbrava, Pole od osuského, Dolné lúky, Diely nad lúkami, Pri kanáli, Hory, Starý dvor, Pod hrádzou, Hrabovky, Košarina, Jahodniská, Medzi vinohradmi, Pod pílou, Nový dvor, Borky, Hrudy od Buranského, Močarina, Tichý vrch, Duhrová, Za Jurágmi, Medzi vodami, Smrdáčky, Pri ceste, Za Hrčákom horné, Pole pod Íly, Pred hornou lúkou, Íly, Bzová, Kočov, Pri Hrčákovi, Pri Hurčákovi horné, Pri Lukavci, Gašparová, Prostredné vinohrady, Bachračka, Záhumenice, Chajuše, Bzovec, Za Božkovcami, Proti majeru, Pred dolinou

Miesto, okres Senica:, 9 z 17

Malý Barvienok, Holúbková, Dubový vrch, V jazerách, Trstiny, Horné lúky, Nad majerom, Lažteky, Pri Klenovke, Barina, Pod rakytím, Pod Rybníkom, Jazerské diely, Nadnivské diely, Pri rybníku, Horné paseky, Pod Klinecbergom, Lósy, Diely od Unína, Varáková, Nad škorcom, Široké diely, Diely od Dojča, Pri lúčkach, Konopniská, Nivky nad štepnicami u hája, Pri Hrčákovi dolné, Diely k Rudavám, Chrastie, Druhý Deberník, Ivaničov borník, Záhumenice od Unína, Ostredky, Niva záhumenice pri majeri, Rakovec, Kopánka, Úbrežie, U novoveskej cesty, Na roliach, Priečne diely, Dlhé kúty, Paseky, Trsteník, Za Hrčákom, Languvky za potôčkom, Stupka, Za vŕbím, Malvaská lúka, Diely, Les nad Kraľovou, Diely, U hlbokej cesty, Končitých mlyn, Dolné paseky, Luh, Políčko, Za Holou horou, Dubník za Smuhou, Košáre, Nivy za dolinou

Miesto, okres Senica:, 10 z 17

Svätojurské vŕšky, Prvý Deberník, Huky, Dolný les, V smolkách v rybníku, Pasienok za Smuhou, Matiašovské, Za brezím, Podhorie, Záhumenice, Kolesné, Nádavky koncom Čáčova, Smuha, Na lúčkach, Rúbanice, Podolky, U zbrodu, Buláni, Za Kerebergom, Buláňovci, Diely od lúčiek, Krátke za Božkovcami, Vinohrádky, V mlyniskách, Okopané, Štepnice, Bane, Kratiny, Rehušovci, Hladké bore, Richtárstvo, Hony, Krátke kúty, Medzi hájmi, Pod úvozom, Štátny les, Smolky, Hrubé diely, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Lizíková, Za Fajtákovým vŕškom, Languvky, Priečne, Diely k Malvazu, Nechtáky, Záklučie, Pätiradie, Vráblova, Za kostolom, Dolné Pavlové, Hrubý Barvínek, Brezová, Brosov kút, Fľaky, Záhumenice, Koválovce nad studňou, Nad Rásnikom, Za Ševcovým jarkom, Nádavky a nivky od tabúľ, Nad potôčikom

Miesto, okres Senica:, 11 z 17

Kočov pred kanálom, Mníšek, Zuščíkovci, Dolné Lúky, U Olša od Myjavy, Na pieskoch jašterice, Brezy, Pilárička, Medzi lúkami, U Bilíkov, Nad potôčkom, Záleské diely, Ploština, Záhumenice, Potôčik, Horné Pavlové, Okrúžka, Za lúčkami, Diely pod hájom, Stárnisko, Baranec, Mozgová jochy, Diely pri červenej vŕbe, Mlčovky, Bažantnica, Nové dielce, Planý vrch, Za cintorínom, Pod skalinami, Dúbravky, Lipový vrch, Pod zámkom, Kráľova hora, U žabiarových močidiel, Horné záhumenice, Nivky jazerské, Záverské padelky, Bederník, Pri čiernej studni, Kanichovská kopanica, Pri bosom jarku, Dibusov vrch, Na nivách, Nivky pri sv.Anne, Úboč, Podolky za dedinou, Noviny, Tatičky, Mihalinová, Prekážka pagoň, Záhumenice za kanálom, Dolné padielky, Roľa hrádky, Rybník, Nad hájom, Pučavka a Dúbrava, Turošnice, Malé Dúbravky, Trnkov vrch, Pod Beňovým vrchom

Miesto, okres Senica:, 12 z 17

Jelení vrch, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Na ligáskach, Kraje bok vinohradov, Dolinov húšť, Prostredné diely, Staré hory, Nad Zvodskou, Dúbrava, Kúty, Habanka, Legatné diely, Rovnice, Nad dedinou, Pred Janakovým jarkom, Vojnovské, Diely, Húšťare, U hája, Hlboká dolina, Dúbravky, Trnávka, Lapošnata, Nad humennými diely, Pri prepadlých zvonoch, Zamyjavský vrch, Diely k jaseňu, Raková, Zákľučské lúky, Rovne, Pod Ostrým vrchom, Záhumenice, Plešiny, Skaly, Za pažiťou, Mliniskov vrch, Škrípik, Na osách, Rúbanice, Rásnik, Mozgová, Rázcestie, Paseka, Ploštiny, Oplatné, Dlhé mláka, Vinice nad Koválovcom, Langovky, Mazance, Na záhradkách, Paseka, Za Macháčkovým jarkom, Záhumenice, Podolná cesta, Dubec, Kúpanisko, Sklady, Pod Kimlačkou, Kamenec, Pod skalami

Miesto, okres Senica:, 13 z 17

Pod mlynmi, Záhumenice, Na Prstkovej, Tlsté lesy, Nivky nad novými dielcami, Kradlov, Chrasrie, Dolné lúčky, Uhliská, Macalka, Mikulčická kopanica, Padelky pri lávkach, Háje, Košiare, Nad výmoľom, Dúbravky na prachovniach, Za Janakovým jarkom, Paseka hlboká dolina, Pri kadúbku, Raková, Horný Húšek, Horné lúčky, Nivky nad Michalcom, Záhumenice, Pod pálenicou, Pri hrubej doline, Psinky, Brestové, Kratnov, Malá medza, Na škrobičkách, Pod rektorkou, Jankovec, Dolný Húšek, Dolné padelky, Zbytky menšie, Za vinohradmi, Mikové kliny, Pod výmoľom, Zbytky menšie a väčšie, Záchrastie, Medzi krúžim, Hrubé lúky, Vápenkové diely, Kraviarske, Brezina, Pri zámku, Štepnice za Velešom, Bližné okrúžky, Políčko, Medzi lúkami, Podvčelínske, Háje od Prietrže, Suroviny, Pod brehami, Nivky, Kalifáš, Paseky, Horné Suroviny, Roľa noviny

Miesto, okres Senica:, 14 z 17

Briežky, Horné dielce, Krížnice, Záhumenice, Košutovec, Volovec, Kubovská, Horné padelky, Na trávnikoch pri vŕšku, Kúdelovské, Rakytiny, U panskej línie, Uhlička, Háje od Sobotišťa, Nad mlynice, Močariny, Dubník, Rásnik za výtokom, Nízke lúky, Dlhé diely za Sviniarkou, Opendáky malé, Na dieloch, Na prosniskách, Beňov vrch, Kraje, Háje v brehoch, Medzi včelínom a Juríčkovým vrškom, Pole od Surovin, Háje v doline, Na Beňuškách, Dolné záhumenice, Obulanská kopanica, Solárka, Brezina, Zadné diely, Krátke vinohrady, Tonková, Jozefské, Bukovské kopanice, U Kranclovej struhy, Na Dúbravkách, Pod malou medzou a rákosím, Ošrid, Hrabovka, Padelky za Smuhou, Chrapače, Dlhé vinohrady, Cerová, Padielky, Boklovská, Ostrý vrch, Kopánky, Chlapov vrch, Pri jelšine, Staré hory, Šinkérka, Hurkové diely, Slaniskov les, Dúbrava, Brehy

Miesto, okres Senica:, 15 z 17

Kruh, Zbytky, Vinohrady, Diely za cestou, Pri bielej hline, Slané bahno, Urbárske nivky, Šajby, Záhumenice pri kostole, Mníšovská, Pod vinohradkami, Bučavka a Dúbrava, Padelky dlhé, Pole od Kunova, Pri plavisku, Záhumenice k východu, Dielce nad korytom, Vinohrady Novosady, Otrč hora, Harastíny, Haňurky, Lúky, Líščie jamy, Urbársky pasienok, Košariská, Pri chotári, Priečne pasienky, Pri Čistom jazere, Zarúbanica, Bažantnica, Nivy, Záhumenice, Diely za hradskou, Racká mláka, Podhájne, Na Michaličkovej, Pod vinohradmi, Pri masárcovi, Panský majetok pri Morave, Pod malou medzou, Hajná hora, Dlhé diely, Hrachovec, Pláň, Prostredné hyže, Pod hájom, Na vlčích jamách, Nad malými lúčkami, Kanovec, Kuriálske nivky, Padelky u orechova, Olšie, Dolné košariská, Za Hlbokou mlákou, Svätá studienka, Pole od Hlbokého, Pod Posvätnou, Pod strážnou, Ignerka, Tehelňa

Miesto, okres Senica:, 16 z 17

Hájske, Široké po cestu, Nad močiarom, Záhumenice za Myjavou, Stredné pole, Za včelínom, Slaniskový les, Horné hyže, Košarisko, Na Kozách, Borník, Na Bukovci, Dolné Suroviny, Háj, Kuriálsky pasienok, Medárske diely, Mišovská, Pod vŕškami, Za krúžim, U tŕstia a medzi lúkami, Rybnické a nové dielce, Hunkové diely, Priečne nad korytom, Priečne diely, Panský majetok, Dlhé diely, Priečne pri orechovci, Záhumenice pri koryte, Bok harastín, Padelky od Oreského, Pri Suchej doline, Nad potôčkom, Les, Dielce, Pri obecnej tehelni, Pri hruške, Bláne, Za pasekou, Na nivkách za záhumním, Nad tŕstím a krúžkom, Les od koválovského, Pri vlčej jame, Za starým kostolom, Úzke od Letničia, Pri topoli, Padelky krátke, Pri štadióne, Na záhumní, Lásky, Slanisko, Cipkáše, Podovsie pri Cigánoch, Za humnami, Priečne, Stračince, Lesy, Za krížom, Slaniskový les, Zelnice, Vitrád pri Dúbrave

Miesto, okres Senica:, 17 z 17

Štrky, Za hoštákmi, Diely po cestu, Pod stavom, Pri cíkovej jame, Hladná niva, Borovištia, V plotkách pri božej muke, Zadné hrudy, Pod borinami, Hnátka, Za majerom, U Olšia, Dr. Héska, Pri malej hlbokej mláke, Pri vŕbe, Za lesom, Novosady, Kuklovská Kopánka, Horné košariská, Na Tvrdiciach, Pri Kikalovom vŕšku, Za želenicou, Piesky a Tvrdé, Krajné sady, Pri jurskom chotári, Dúbravka, Pri studenej mláke, Nad korytom, Nad kopanicami, Koprivka, Zadné záhrady, Chovanových mláka, Soborovské hrudy, Urbárske siatiny, Úzke, Gbelský les, Polákovci, Na ledniciach, Pri Varagičke v jelši

miesto inde

Borský Mikuláš (136x), Borský Svätý Jur (92x), Cerová (88x), Lakšárska Nová Ves (70x), Jablonica (66x), Borský Peter (65x), Cerová-Lieskové (60x), Šaštín-Stráže (60x), Moravský Svätý Ján (53x), Prievaly (52x), Prietrž (48x), Kúty (47x), Koválov (45x), Rozbehy (45x), Kuklov (44x), Sekule (40x), Senica (39x), Osuské (37x), Čáry (33x), Štefanov (33x), Šaštín (32x), Plavecký Peter (31x), Stráže nad Myjavou (30x), Smolinské (28x), Kunov (20x), Dojč (18x), Hradište pod Vrátnom (17x), Mikulášov (15x), Rohov (14x), Hlboké (14x)
miesto v Borský Mikuláš
miesto v Borský Svätý Jur
miesto v Cerová

Podobné, okres Senica:

1177x turistika, 1009x miesto, 90x orientačný bod, 20x poľovnícky posed, 14x turistické informácie, 10x strom, 9x prístrešok, altánok, 6x studňa, 4x orientačná mapa, 4x vodárenská veža, 3x atrakcia, 2x miesto na piknik, 2x ohnisko, 2x chranený strom, 1x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Senica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-senica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.