Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » Záhorie » okres Senica » turistika » miesto

Miesto, okres Senica

Miesto v okres Senica

V okres Senica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Senica:, 1 z 17

Na tehelni, Horné ohrady, Dolina, Malejov, Pred stanicou, Nový Dvor, Vrbovčianka, Sviniarka, Ohradená, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Pučavky, Priečne, Za pastierňou, Za kultúrnym domom, U Heribanov, HPV, Pod Petrovou lúkou, Petrova lúka, Dlhé lúky, Medzi včelínmi, Na lúčkach, Za priekopou, Bôrová, V ohrade, Filipková, Pod Civánošom, Na Brezovej, Okolo lesov, Levárske lúky, V Lakšári, Rúbanice, Barina, Jákovište, hor. Dúbrava, Pri Studienke, Husáriská, Pačitov, Borické, Harasek, U bariny, U svätej vody, Pri hrubej mláke, Pri jazere, Junáška, Ciglát, Hrúzove lúčky, Kraj boru, Pod Závrším, Za Lakšárom, Lantovský les, Pri Jelšine, Pri Zelenkovcoch, Za rybníkom, Na Posvätnej, Na staništi, Dúbrava, Rechtorské obecné, Pod Mikláňom

Miesto, okres Senica:, 2 z 17

Tvrdzina, Pod Telarovou, Lysický kút, Štingál, Brezička, Hruzovské lúčky, Rokytie, Na panskej hranici, Pláňava, Pod Ostriežom, Dolné lúky, Romanec, Pri lúčnej mláke, Šošovička, Matejkova dolina, Drahy, Mitrháčka, Pri Šeserovej mláke, Ostrá úboč, Augustínka, Na dolných lúčkach, Pri Chudých stodolách, Bôričie, Husárovec, Lósy, Rechtorské panské, Matiaškov vŕšok, Pod úbočím, Davčové, Petrmedzie, Záhumenice, Ivánkové, Pobudka, Šušulákovci, Na ohradách, Pod Vŕškami, Grgás, Bajcarova dolina, Jasenácke, Tehlárová, Bahno, Brezvovky, Hrabovec, Za Mláčkami, V hore, Dubový vršok, Pole za humny od Unina, Nový dvor, Tŕnie, Pri jarku, Malcovské lúky, Sihote, Vargvold, Pri Jaseni, Pod potokom, Pri hruske, Dolné dubníky, Patákové, Pridanky a nivky v uzkych, U vrby

Miesto, okres Senica:, 3 z 17

Dolina, Drieňová hora, Františkova, Pole za humni od Unina, Nivky a pridanky u haja, Za drinovcom, Pod hôrkami, Letnicie, Pridanky za vinohradmi, Dva rady, Pole od Stefanova, Novosady, Matkahezy, Krštenice, Rybnik, Drinovec, Za výmoľom, Halaksová, Chrasťová hora, Vítkov kút, Pridanky u dolnych, Medzi cestami, Konopniska, Splavek, Stará pec, Pri dube, Pasečka, Horné dubníky, Pridavky v dolnych, Diely u splavka, Nivky a dlhe podhajky, Smrekovec, Nivky nad lipovcom, Zúbková, Pri Husárových rybníkoch, Pri jazerách, Valy, Pri Jankových kadube, Oborka, Pod Zápačím, Splavek a drahy, Na chmelnici, Lázek, Pod vinohradmi, V studenej vode, Rúbanice, Nad rybníkom, Pri Oborke, Padelky, Bahno I, Stádnisko, Mláky, Na mlyne, Otcovská, Na zbytkoch, Pri dube, Pri Sokolovie jelší, Pri Hladíkovi, Pri Jurančinom kríži, Bahno II

Miesto, okres Senica:, 4 z 17

Pri výsadbe, Na pesermlyne, Veľký Fiďaš, Diely od Kuklova, Na slanisku, Pri zabitom húští, Bukovina, Murínka, Pri Konečných lúke, Nové pole, Struha, Za Húškami, Koziarka, Na vysokých nivách, Pri kríži, Veľké Mliečne pole, U Štemberka, Pri hlbokej ceste, Na výhone, Pri Valoch, Pri Havlových lúkach, Stredná hora, Nad studenou vodou, Pri Brezových húšti, Dubník, Hurbanka, Margitina mláka, Pri Vávrových včelíne, Janovská, Na hornom mlyne, V kúte, Pri Ištokových jazere, Za vrchom, Baďurka, Malý Fiďaš, Pri Komárových kríži, Hoštácke záhumenice, Hlaviny, Gachovec, Táboriská, Pri kravej hore, Čárska lúka, Dubník, Nad dolinou, Piesky a mlyny u Dobiašky, Ľadovňa, Široké trávniky, V kúte, Šajdička, Slanisko, Pri Trajlinkoch, Diely pri jazierku, Linkovec, Pavlíčka, Mokrovské, Sovovská, Petrová, Michalkových jazierko, Pri kaplnke, Húšky

Miesto, okres Senica:, 5 z 17

Rázovie vŕšok, Včelkovec, Pri rybníčku, Pri Pechových roliach, Okrúhle, Dúbravka, Hliníky, Malé Mliečne pole, Rokytie, Záhumenice od lesa, Lipovec, Ságel, Pri záhradkách, Dopierka, Pri Gutových jazere, Štefkovská, Pri tehelni, Vajdových úhory, Od chotára, Panské úhory, Volárka, Fojtlínovec, Pod Mackových mlákou, Bažantnica, Pod Malce, Nad Malkovcom, Pri rektorovej, Malkovec, Pri duboch, Baniarka, Vypálenisko a Bahno, Horvátovská, Dudovie vrch, Pri Martinovi, Smoliarov háj, Pod tehelňou, Dudových humence, Za Hladíkom, Škripicový výmoľ, Dobiaška, Stodoly za mostom, Úhory, Ferovec, Sadenice, Balsar, Medzi cestami, Kozí chrbát, Mrázových a Beňkových ohrada, Hlaviny, Pri močidle, Stará tehelňa, Pri stodolisku, U obuchových jám, Diely od Sekúl, Blatisko, Od Šaštínskeho, Maňovské, Dlhá lúka, Za Totkami, Bizkovská

Miesto, okres Senica:, 6 z 17

Za balatou, Topole, Hurbanec, Pri Matúškových kozliskách, Mrázových brezy, Kamenec, Pri Blanárke, Kultúry, Horňákovská, Medzi lúkami, Brezová hora, Pod vrchom, Na Habánskej ceste, Pri Sokolovie olší, Bobogdan, Dufkových záhrada, Čulanka, Čistonek, Samkové záhrady, Prostredné pole pod hájom, Na dolných lúkach, Malova záhrada, Za fabrikou, Piesky od Novoveského, Bakanovec, Pavlíkovská, Pri panskej studni a pri jazere, Pri krúžku, Šaštínsky les, Záhumenice pri kaplnke, Od novoveského chotára, Pri mlyne, Predná hora, Šajdová a Behynce, Belveder, Petermedza, Tvrdina, Blízkových humence, Hrušovské, Maderovka, Petrova medza, Pri husníku a Mackových mláka, Laz, Panské nivy, Gočálovec, Pri šedivých zelniciach, Pri Laboši a Sokolde, Drábovská, Pri struhe, Piesky, Prostredné pole pod hájom, Kotkových niva, Kút, Horné lúky, Volárky, Smrdáčka a Múčkových olšie, Pri Šajdíkovi, Panské, Černých jazierko, Výmol

Miesto, okres Senica:, 7 z 17

Kalaštavská mláka a Hurbanec, Pod Magdalénkou, Matulových hrudy, Pri lávke, Čúpava, Pobudovec, Trupových obora, Hrušovské lesy, Za balatou a Dudových humence, Kalaštov, Zvonice, Za kopánkou, Za rybníkom, Na širokom, Pri jazere, Tótne, Za luhom, Pri kňažskej, Zánivčie, Podolky za kríčkom, Hoštácke pri Morave, Pod ml kami, Pramenisko Rudavy, Môstky, Jágarská, Paseky, Podisky, Mláky a Pecisko, Piesky, Dubie, Záhrady a stodoly, Pod ježovkou, Diely, Sádky, Hanšpíle, Hrudy, Lazarová, Dolné mlyny, Dlhé, Dlhé pri Morave, Niže kanála, Konopiská, Lúky pod Rudavou, Patrónske, Pri Karolinom majeri, Stará Morava, Noviny v kúte, V kaliskách, Obora u topola, Pri Morave, Dlhé noviny, Kňažské lúky, Na Ose, Lazy, Za lesom, Pod zlámanou horou, Kostolná hôrka, Hoštacká hôrka, Nad Mariášom, Zámok

Miesto, okres Senica:, 8 z 17

Zlámaná hora, Červíčka, Pod skepami, Pod Íly, Budnisko, Hrabník, Lipovec, Otrčhora, Pod Mariášom, Pod Hurbánkom, Pole v úzkych, Školnícka hôrka, Vinohrady nad sklepmi, Pole k háju, Novosádky, Od zabitého, Kopec, Petrovoveský háj, Bachračka, Pri Hrčákovi, Za Božkovcami, Pole od osuského, Hrudy od Buranského, Močarina, Bzová, Dubový vrch, Záhumenice, Pri kanáli, Nový dvor, Proti majeru, Starý dvor, Pri ceste, Za Michalkom, Íly, Pred hornou lúkou, Hrabovky, Chajuše, Za Jurágmi, Gašparová, Malý Barvienok, Košarina, Nad majerom, Trstiny, Borky, Horné lúky, Pod hrádzou, Pred dolinou, Pri Lukavci, Tichý vrch, Prostredné vinohrady, Duhrová, Holúbková, Smrdáčky, Pri Hurčákovi horné, Medzi vodami, Dolné lúky, V jazerách, Starý háj - Dúbrava, Hory, Jahodniská

Miesto, okres Senica:, 9 z 17

Pole pod Íly, Za Hrčákom horné, Diely nad lúkami, Kočov, Medzi vinohradmi, Pod pílou, Bzovec, Smolky, Na roliach, Pod úvozom, Hrubý Barvínek, Horné Pavlové, Smuha, Záhumenice, Trsteník, Buláni, Brosov kút, Diely k Malvazu, Pri lúčkach, Hladké bore, Priečne, Kratiny, Nad škorcom, U zbrodu, Vinohrádky, Paseky, Pri rybníku, Pätiradie, Podolky, Nádavky a nivky od tabúľ, Dolné Lúky, Diely, Záhumenice od Unína, Podhorie, Záhumenice, Ostredky, Fľaky, Dlhé kúty, Krátke kúty, U Bilíkov, Jazerské diely, Hony, Za brezím, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Úbrežie, Pri Klenovke, Diely k Rudavám, Nechtáky, Languvky, Na pieskoch jašterice, Brezy, Na lúčkach, Diely od lúčiek, Huky, Luh, Rakovec, Prvý Deberník, Lizíková, Zuščíkovci, Za Ševcovým jarkom

Miesto, okres Senica:, 10 z 17

Buláňovci, Bane, Pasienok za Smuhou, Za Fajtákovým vŕškom, Rúbanice, Končitých mlyn, Diely od Dojča, Kočov pred kanálom, Dolný les, Les nad Kraľovou, Horné paseky, Diely od Unína, Za Hrčákom, Rehušovci, Pod Klinecbergom, Niva záhumenice pri majeri, Nádavky koncom Čáčova, Lósy, Široké diely, U novoveskej cesty, Matiašovské, Pod Rybníkom, Za kostolom, Pri Hrčákovi dolné, Medzi lúkami, Krátke za Božkovcami, Richtárstvo, Ploština, Druhý Deberník, Vráblova, Dolné Pavlové, Štepnice, Languvky za potôčkom, Dolné paseky, Pilárička, Košáre, Nivky nad štepnicami u hája, Mníšek, Chrastie, Malvaská lúka, Okopané, Varáková, Za Holou horou, Svätojurské vŕšky, Kopánka, Medzi hájmi, V mlyniskách, Nad potôčikom, Kolesné, Záklučie, Priečne diely, Konopniská, Záhumenice, V smolkách v rybníku, Stupka, Koválovce nad studňou, Lažteky, Potôčik, U hlbokej cesty, Za Kerebergom

Miesto, okres Senica:, 11 z 17

Diely, Hrubé diely, Nivy za dolinou, Záleské diely, Ivaničov borník, Políčko, Štátny les, Brezová, Barina, Pod rakytím, Nadnivské diely, Za vŕbím, Nad potôčkom, Dubník za Smuhou, U Olša od Myjavy, Nad Rásnikom, Úboč, Háje, Na záhradkách, Pučavka a Dúbrava, Trnávka, Škrípik, Nové dielce, Diely pri červenej vŕbe, Nad Zvodskou, Staré hory, Skaly, Dibusov vrch, Horné záhumenice, Turošnice, Kúpanisko, Pri kadúbku, Habanka, Pri čiernej studni, Mikulčická kopanica, Legatné diely, Za cintorínom, Nivky pri sv.Anne, Horný Húšek, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Dolinov húšť, Paseka, Dúbravky, Pri bosom jarku, Uhliská, Sklady, Kúty, Pod Ostrým vrchom, Pred Janakovým jarkom, Húšťare, Podolky za dedinou, Nad hájom, Tlsté lesy, Rázcestie, Jelení vrch, Planý vrch, Mazance, Košiare, Vinice nad Koválovcom, Kamenec

Miesto, okres Senica:, 12 z 17

U hája, Dolné padielky, Záhumenice, Zamyjavský vrch, Raková, Chrasrie, Okrúžka, Bederník, Tatičky, Za Janakovým jarkom, Záhumenice, Dúbravky, Kanichovská kopanica, Malé Dúbravky, Záhumenice, Mlčovky, Záhumenice, Pod pálenicou, Ploštiny, Pod mlynmi, Nivky nad Michalcom, Mozgová, Dlhé mláka, Bažantnica, Mliniskov vrch, Pod zámkom, Nad humennými diely, Dúbrava, Plešiny, Rúbanice, Pri prepadlých zvonoch, Rovnice, Pod Beňovým vrchom, Padelky pri lávkach, Vojnovské, U žabiarových močidiel, Záhumenice za kanálom, Kraje bok vinohradov, Langovky, Hlboká dolina, Nad výmoľom, Trnkov vrch, Diely pod hájom, Paseka hlboká dolina, Dúbravky na prachovniach, Dubec, Horné lúčky, Mihalinová, Prekážka pagoň, Nivky jazerské, Nivky nad novými dielcami, Paseka, Diely k jaseňu, Macalka, Pod skalinami, Mozgová jochy, Prostredné diely, Zákľučské lúky, Baranec, Za Macháčkovým jarkom

Miesto, okres Senica:, 13 z 17

Diely, Na Prstkovej, Oplatné, Podolná cesta, Raková, Lipový vrch, Rovne, Za lúčkami, Na osách, Pod skalami, Roľa hrádky, Na ligáskach, Lapošnata, Rásnik, Za pažiťou, Kradlov, Nad dedinou, Kráľova hora, Rybník, Stárnisko, Pod Kimlačkou, Noviny, Dolné lúčky, Záverské padelky, Na nivách, Pole od Surovin, Mikové kliny, Bukovské kopanice, Dubník, Podvčelínske, Nízke lúky, Kratnov, Roľa noviny, Rakytiny, Štepnice za Velešom, Políčko, Na Beňuškách, Ošrid, Volovec, Tonková, Medzi lúkami, Kopánky, Brezina, Pod rektorkou, Krížnice, Horné Suroviny, Kúdelovské, Obulanská kopanica, U panskej línie, Dolný Húšek, Horné padelky, Na prosniskách, Kraje, Háje v doline, Cerová, Na škrobičkách, Na trávnikoch pri vŕšku, Za vinohradmi, Padelky za Smuhou, Na dieloch

Miesto, okres Senica:, 14 z 17

Ostrý vrch, Pri zámku, Rásnik za výtokom, Opendáky malé, Vápenkové diely, Na Dúbravkách, Paseky, Bližné okrúžky, Háje od Prietrže, Pod malou medzou a rákosím, Zbytky menšie, Psinky, Uhlička, Medzi krúžim, Zadné diely, Briežky, Kubovská, U Kranclovej struhy, Háje v brehoch, Nad mlynice, Chlapov vrch, Krátke vinohrady, Dlhé diely za Sviniarkou, Medzi včelínom a Juríčkovým vrškom, Háje od Sobotišťa, Kraviarske, Brezina, Pri hrubej doline, Kalifáš, Košutovec, Dlhé vinohrady, Horné dielce, Beňov vrch, Jozefské, Močariny, Boklovská, Brestové, Záhumenice, Dolné padelky, Padielky, Malá medza, Jankovec, Pod výmoľom, Nivky, Hrubé lúky, Zbytky menšie a väčšie, Záchrastie, Suroviny, Pod brehami, Hrabovka, Solárka, Dolné záhumenice, Chrapače, Košariská, Borník, Hunkové diely, Vinohrady Novosady, Široké po cestu, Padelky od Oreského, Kruh

Miesto, okres Senica:, 15 z 17

Priečne pasienky, Háj, Dolné košariská, Tehelňa, Vinohrady, Olšie, Pláň, Pri masárcovi, Diely za cestou, Svätá studienka, Na Bukovci, Pri Čistom jazere, Slaniskový les, Pri obecnej tehelni, Bučavka a Dúbrava, Pod malou medzou, Na vlčích jamách, Záhumenice za Myjavou, Horné hyže, Pri Suchej doline, Racká mláka, Padelky u orechova, Záhumenice, Nad močiarom, Pole od Kunova, Kuriálske nivky, Hajná hora, Stredné pole, Šajby, Záhumenice pri koryte, Košarisko, Brehy, Dúbrava, Pole od Hlbokého, Dolné Suroviny, Zbytky, Les, Pod vŕškami, Lúky, Záhumenice k východu, Pri jelšine, Hrachovec, Dlhé diely, Zarúbanica, Dielce, Pod strážnou, Slaniskov les, Dielce nad korytom, Na Michaličkovej, Nivy, Dlhé diely, Hurkové diely, Za včelínom, Prostredné hyže, Mišovská, Za krúžim, Za Hlbokou mlákou, Nad potôčkom, Pri chotári, Pri bielej hline

Miesto, okres Senica:, 16 z 17

Harastíny, Bažantnica, Otrč hora, Urbárske nivky, Pod vinohradmi, Panský majetok, Kanovec, Bok harastín, Priečne pri orechovci, Padelky dlhé, Priečne nad korytom, Slané bahno, U tŕstia a medzi lúkami, Záhumenice pri kostole, Mníšovská, Šinkérka, Diely za hradskou, Pod Posvätnou, Pod vinohradkami, Nad malými lúčkami, Podhájne, Rybnické a nové dielce, Medárske diely, Staré hory, Kuriálsky pasienok, Priečne diely, Líščie jamy, Pod hájom, Urbársky pasienok, Na Kozách, Hájske, Ignerka, Pri plavisku, Panský majetok pri Morave, Haňurky, Padelky krátke, Pri vlčej jame, Štrky, Vitrád pri Dúbrave, Za majerom, Nad kopanicami, Pri Kikalovom vŕšku, Zadné hrudy, Dúbravka, Pod borinami, Podovsie pri Cigánoch, Pri hruške, Diely po cestu, Novosady, Lesy, Pri jurskom chotári, Úzke od Letničia, Pri malej hlbokej mláke, Za želenicou, Nad tŕstím a krúžkom, Na nivkách za záhumním, Cipkáše, Priečne, Slanisko, Zelnice

Miesto, okres Senica:, 17 z 17

V plotkách pri božej muke, Za krížom, Pri topoli, U Olšia, Za starým kostolom, Na záhumní, Pri cíkovej jame, Pri vŕbe, Horné košariská, Na Tvrdiciach, Nad korytom, Kuklovská Kopánka, Hnátka, Bláne, Lásky, Hladná niva, Za hoštákmi, Pri štadióne, Pod stavom, Pri studenej mláke, Dr. Héska, Les od koválovského, Borovištia, Za humnami, Krajné sady, Piesky a Tvrdé, Za lesom, Stračince, Slaniskový les, Za pasekou, Pri piatich olivách, Soborovské hrudy, Polákovci, Dráhy, Koprivka, Sigeta, Urbárske siatiny, Gbelský les, Draková, Za hríbovom

miesto inde

Borský Mikuláš (136x), Borský Svätý Jur (92x), Cerová (88x), Lakšárska Nová Ves (70x), Jablonica (66x), Borský Peter (65x), Cerová-Lieskové (60x), Šaštín-Stráže (60x), Moravský Svätý Ján (53x), Prievaly (52x), Prietrž (48x), Kúty (47x), Koválov (45x), Rozbehy (45x), Kuklov (44x), Sekule (40x), Senica (39x), Osuské (37x), Čáry (33x), Štefanov (33x), Šaštín (32x), Plavecký Peter (31x), Stráže nad Myjavou (30x), Smolinské (28x), Kunov (20x), Dojč (18x), Hradište pod Vrátnom (17x), Mikulášov (15x), Rohov (14x), Hlboké (14x)

Podobné, okres Senica:

1172x turistika, 1009x miesto, 85x orientačný bod, 20x poľovnícky posed, 14x turistické informácie, 10x strom, 9x prístrešok, altánok, 6x studňa, 4x orientačná mapa, 4x vodárenská veža, 3x atrakcia, 2x miesto na piknik, 2x ohnisko, 2x chranený strom, 1x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-senica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.